​​​​​​​BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI​

Görev Alanına Giren Konular

  • Ağ internet bağlantılarının kesintisiz sürdürülmesi

  • ​​Birimlerin yazılım ihtiyacının karşılanması

  • ​Kurum personelinin b​ilgisayar kullanımları ile ilgili hizmet içi eğitimlerinin verilmesi

  • Kurum​un donanım ve yazılımının sağlanması, güncellemesi ve bakımı​


 

Bilgi Güvenliği Politikası

Yükseköğretim Kurulu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı faaliyetleri sırasında;

  • ​Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uymayı,

  • Bilgi Güvenliğine ilişkin riskleri yönetmeyi, bilginin korunması için sürekli iyileştirme anlayışı ile çalışmalar yapmayı,

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında yer alan tüm süreçlerde ve varlıklarda gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik prensiplerine uymayı,

  • Bilgi İşlem Dairesi Çalışanlarının, tedarikçilerinin ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde oluşan bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı,

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin farkındalığının oluşması için sürekli çalışmalarda bulunmayı,

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli yenilemeyi ve iyileştirmelerde bulunmayı

Taahhüt ederiz.

Hasan LALE

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı


 

 

Telefon: (312) 298 74 41     Faks: (312) 298 74 42     E-posta: bid@yok.gov.tr