​​Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

​   Doğum yeri ve tarihi: İstanbul-1963

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih: İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1981-1985

Akademik Unvanlar

 • Doktora: İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı, 1991
 • Doçentlik: 1994
 • Profesörlük: 2000

Tarih Sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (1985-1992); Öğretim Üyesi (1992-2014)
 • KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi (2005-2006)
 • TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Asli Üyesi (2012-)
 • Yunus Emre Enstitüsü Vakfı Mütevelli Üyesi (2014-)

Başlıca 5 eseri (kitap)

 • Osmanlı Müellifleri 3 cilt (2016)
 • Divan Şiirinden Seçmeler 2. Baskı (2016)
 • Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat 12. Baskı (2015)
 • Klâsik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye 7. baskı (2013)
 • Emrî Divanı (2002)

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler: TDK (Türk Dil Kurumu) Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Projesi

YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

 • YÖK Üyeliği: 2005 - (Bakanlar Kurulu)
 • YÖK Başkan Vekilliği: 2010-2014
 • YÖK Başkanlığı: 11.11.2014 - 30.07.2021