​​​​​​​​​​​​​​​​MEMBERS OF COUNCIL OF HIGHER EDUCATIONProf. Dr. Erol Özvar
(President)

 
Prof. Dr. H. Haldun Göktaş
(Deputy President)Prof. Dr. Ce​vahir Uzkurt
(Deputy President)​


​​ 

​​

Prof. DrÖmer Açıkgöz 
(Yürütme Kurulu Üyesi)

(Executive Board Member)


(Executive Board Member)
Prof. Dr. K​emal Şenocak
(Executive Board Member)

 ​​
(Executive Board Member)
Prof. Dr. Mürteza Bedir
Prof. Dr. Meh​met Çelik
  Prof. Dr. Rahmi Er Prof. Dr. Ayşen Gürcan
Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu
Prof. Dr. Hüseyin Karam​an
Metin Kıratlı

​​ 

                     

                    

                      

                      

Prof. Dr. Hasan Mandal
Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir
İbrahim Ş​enel​