​​​​​​​​​​​​MEMBERS OF COUNCIL OF HIGHER EDUCATION

Prof. Dr. Erol Özvar
(President)

 

Prof. Dr. Rahmi Er
(Deputy President)

Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu
(Deputy President)​

​​ 


Prof. DrÖmer Açıkgöz 
(Yürütme Kurulu Üyesi)

(Executive Board Member)


(Executive Board Member)
Prof. Dr. Mehmet Şişman
(Executive Board Member)

 
           
              Prof. Dr. Metin Topcuoğlu
(Executive Board Member)


               (Executive Board Member)
                Prof. Dr. Meh​met Çelik
          Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

Prof. Dr. Hayati Develi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
Fahri Kasırga
H. Abdullah Kaya

 

                     
                    
                      
                      
Metin Kıratlı

       Prof. Dr. Hasan Mandal                          

 İbrahim Ş​enel​

                                            
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar                                Prof. Dr. Muammer Yay​lalı