​​​​Prof. ​Dr. Erol ÖZVAR​   Doğum yeri ve tarihi: İstanbul-1966

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih: Marmara Üniversitesi, İktisat, 1989-1993

Akademik Unvanlar

 • Doktora: Marmara Üniversitesi, İktisat Tarihi, 1999
 • Doçentlik: 2005
 • Profesörlük: 2010

Tarih Sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 • ​Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilim Dalı Araştırma görevlisi (1992-1999); Öğretim Üyesi (1999); Yardımcı Doçent (2000-2005); Doçent (2005-2010); Profesör (2010-2014)
 • Uluslararası Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (2005)
 • Türk iktisat Tarihi Platformu Yönetim Kurulu Üyesi (2005)
 • Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi Öğretim Üyesi (2009-2012)
 • Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi (2013)
 • Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2014-2015)
 • Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Anabilim Dalı Başkanı (2015)
 • Marmara Üniversitesi Rektörü (2018-2021)

Başlıca 4 eseri (kitap)

 • Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar (2021)
 • Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler 2 Cilt (2006)
 • Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (2003, 2018)
 • Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler (Kitap Tercümesi) (2001)

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler: 18.Yüzyıl Osmanlı İngiliz Ticareti, TÜBİTAK Projesi (2013-2015)

YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

 • YÖK Üyeliği: 2021 
 • YÖK Başkanlığı: 30.07.2021 -