DUYURULAR


Ekvador’da bulunan “Universidad de Las Americas (UDLA)” Üniversitesi tarafından İspanyolca öğrenmek ve/veya geliştirmek isteyenler için kurslar düzenlenecek olup; söz konusu kurslara...

​Üniversitelerimiz ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine 100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi)’nın başvuru dönemi...

Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonunca AB Gümrük Lisans ve Yüksek Lisans Programları Tanınma Sertifika Programları çalışmaları kapsamında 2019 yılında 7; 2020 yılında ise 4 adet

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 352. Maddesi 1. Fıkrasının e bendi uyarınca, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' nin 12. maddesinin dördüncü...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan “NETKENT Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi” Kurulumuz tarafından TANINMAMAKTADIR. Kurulumuzca tanınmayan bu üniversitenin...

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesinin, yabancı öğrencilere yönelik olarak lisans ve lisansüstü düzeyde burs vereceğ,...

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı...

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.06.2020 tarihli toplantısında 2020 yılı güncellenmiş sınav takvimi ile ilgili alınan karar gereğince; “Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal Koşulları Bulunan adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin ve dünyanın da içinde bulunduğu pandemi dönemine özel olmak üzere doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak...

Başkanlığımıza nitelikli eleman temin etmek amacıyla 05.04.2020 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alımıyla ilgili çıkılan ilan sonucunda sözlü sınava girmeye...

Sayfa:   1 2 3 4 5  ...