​​DUYURULAR


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/1575​4 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca...

Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) Teknik Sekretaryası tarafından çeşitli tarihlerde ve ülkelerde aşağıda yer alan başlıklar altında eğitim etkinlikleri düzenlenecektir;

Sınav sonucuna göre asıl ve yedek olarak atanmaya hak kazananları görmek için tıklayınız.​ Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaya hak kazanan adayların 26.04.2024 tarihine kadar aşağıdaki...

2024 yılı Seviye Tespit Sınavı takvimi ile ilgili; Mühendislik alanları, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner Hekimliği...

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Sekretaryasından alınan örneği ekli Notada, D-8 Tarım ve Gıda Güvenliği Araştırma Merkezinin girişimiyle 6-10 Mayıs 2024...

Başkanlığımızda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve...

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/1575​4 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca...

Endonezya Hükûmeti tarafından verilen Darmasiswa Burs Programına başvurular açılmış olup, başvuru süresinin 7 Nisan tarihinde sona erdiği bildirilmiştir. Darmasiswa bir yıl süreli dereceye...

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi (UNODA) Cenevre Şubesi tarafından 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında ‘Gençlik Biyogüvenlik Burs Programı’ düzenlenecektir. Söz konusu...

65​7 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”...

Sayfa:   1 2 3 4 5  ...