​​DUYURULAR


Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) tarafından kapasite geliştirme amaçlı uluslararası işbirliği programı kapsamında, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ile ilgili alanlarda araştırma projeleri...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde kamu ve vakıf üniversitelerine ait bina veya kampüslerde enerji verimliliği önlemleri uygulayarak tasarruf sağlayan üniversiteler...

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve

OECD Sağlık Komitesi tarafından, Komiteyi de bünyesinde barındıran İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Direktörlüğü'nde (ELS) münhal kıdemli sağlık iktisatçısı - politika analisti pozisyonu hakkında bilgi...

Wallonie-Bruxelles International, 2022 yaz dönemi için burslar sunmaktadır; - Université Libre de Bruxelles’in Fransızca dilini geliştirme kursu. 15 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olup...

1955 yılında kurulan Asya-Afrika Hukuk Danışma Teşkilatı (Asian-African Legal Consultative Organization – AALCO), Asya-Afrika’yı ilgilendiren ortak hukuki konularda bir iş birliği/görüş alışverişi...

​Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki

Türkmenistan Bilimler Akademisi tarafından Bilimler Günü münasebetiyle 12-13 Haziran 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak "Güç ve Mutluluk Çağında Bilim, Teknik ve Yenilikçi Teknolojiler" başlığıyla...

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinemalar Genel Müdürlüğü...

Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) Genel Koordinatörlüğünden alınan örneği ekli mektupta, COMSTECH'in genç araştırmacılar, mühendisler ve ilgili alanlarda

Sayfa:   1 2 3 4 5  ...