​​DUYURULAR


Tayvan Ulusal Sağlık Araştırma Enstitüsü, doktora ve doktora sonrası burs programları yürütmektedir. Bu yıl 2020 Tayvan NHRI Burs Programı için Türk adaylara öncelik sağlayacaktır.

03.11.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülen ve Genel Kurul'a sunulacak olan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı İçerisinde yer...

COMSTECH ve İslami İşbirliği Gençlik Forumu'nun (Islamic Cooperation Youth Forum-ICYF) genç katılımcılara yönelik olarak, yapay zeka çalışmaları konusunda bir kompozisyon yarışması...

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 25 Eylül 2020 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli uzman alımıyla ilgili yapılan sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır. Başarılı olan adayın...

Anadolu Üniversitesince 03.10.2020 tarihinde “Mühendislik alanları”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, “Ergoterapi”, “Hemşirelik”, “Veteriner Hekimliği” ve “Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı” alanlarında yapılan...

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun toplantısında; 2020 YKS ile yerleşen öğrencilerde olduğu gibi, 2020 Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri sonucunda; Bir yükseköğretim

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli uzman alınacaktır. İlana ilişkin detaylar için

Başkanlığımız tarafından 25.09.2020 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli uzman alımıyla ilgili çıkılan ilan sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların mülakatları...

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun toplantısında; 2020 YKS ile yerleşen öğrencilerde olduğu gibi, 2020 DGS yerleştirme işlemleri sonucunda; ​Bir yükseköğretim...

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” nin 12/1 maddesi gereğince; 2021 1. Dönemi Tıpta...

Sayfa:   1 2 3 4 5  ...