DUYURULAR


Anadolu Üniversitesince 04.05.2019 tarihinde “Mühendislik alanları”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, “Ergoterapi”, “Hukuk” ve “Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı” alanlarında

Giresun Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacaktır.

Yükseköğretim Genel Kurulu, “Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Sağlık Alanları”ndaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde Sağlık Bakanlığından da görüş alınması” kararını aldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecektir.

24-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi koordinatörlüğünde "Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi" düzenlenecektir.

Kültürel anlaşmalar kapsamında Kuveyt Hükümetince Hükümetimiz emrine 10 adet Arapça dil kursu tahsis edilmiştir.

Massachusetts Institute of Technology tarafından “MIT SOLVE” başlıklı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon yarışması düzenlenecektir. Toplamda 1,25 Milyon ABD Doları tutarında ödül verilecek yarışmanın ana başlıkları (global challanges)...

Kültürel anlaşmalar kapsamında Belçika Hükümetince ülkemiz için Fransızca öğrenen öğrencilere yönelik 2 adet ve Fransızca yabancı dil öğretmeni ya da öğretmen adaylarına da 1 adet olmak üzere 3...

​21 Ekim 2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 5/1 maddesi" gereğince; 2019 Eczacılık Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav...

Başkanlığımıza nitelikli eleman temin etmek amacıyla 27/03/2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımıyla ilgili çıkılan ilan sonucunda sözlü sınava girmeye...

Sayfa:   1 2 3 4 5  ...