​​DUYURULAR


5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından...

2018 yılında kurulan “The International Alliance of Science Organizations” (ANSO) tarafından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecektir. İlgili burs programlarına ilişkin...

14.11.2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülen ve Genel Kurul'a sunulacak olan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı İçerisinde yer alan Üniversitenize ait bütçenin kontrol edilerek,

3 Eylül 2022 tarih ve 31942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” nin 12/5 maddesi gereğince; 2024 1. Dönemi Tıpta...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”...

IPBES (Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerine İlişkin Hükümetler Arası Platform) bünyesinde çalışmak üzere uzman/araştırmacı çağrılarına çıkılmıştır. Aşağıda son başvuru tarihleri belirtilen...

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin "Başvuru Usulü ve Aranacak Belgeler"...

Asya İşbirliği Diyaloğu tarafından UNESCO Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Girişimi (UNESCO-MIL-APAC) iş birliğiyle Birinci “Herkes için Küresel Mutluluk” (the Festival of Global Happiness for...

Birleşik Krallık Hükûmeti Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, küresel bir yüksek lisans burs programı olan Chevening Burslarının 2023/24 dönemi başvuruları...

Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği tarafından Japonya Öğrenci Hizmetleri Organizasyonu (JASSO) tarafından sağlanan bursların Japonya dışında öğrenim görmek isteyen Japon öğrenciler için olduğu bildirilerek; ayrıntılı...

Sayfa:   1 2 3 4 5  ...