DUYURULAR


2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama

Bilindiği üzere YÖK tarafından, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının daha önceden...

Yunus Emre Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulunun eşgüdüm içerisinde yürüttüğü Türkoloji Projesi kapsamında, Türkiye’de Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türkoloji Bölümlerinde görev yapan,

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, ” Doha İslam Dünyası Gençlik Başkenti 2019” faaliyetleri kapsamında yenilikçilik ve buluş alanlarında gençleri teşvik etmek ve yeteneklerini geliştirmek için

Son günlerde KKTC'de okuyan ve mezun olan öğrencilerin diploma denklikleri ile ilgili Dairemize sıkça sorular yöneltilmektedir. Bu bağlamda uygulanan ve yeni bir duruma mahal vermeyen aşağıdaki hususların öğrenci ve mezunlarla paylaşılması ihtiyacı hâsıl

5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Teknik Sekretaryası tarafından Spiez Laboratuvarı/İsviçre’de üç ay süreyle 2020 yılında “Organik Kimya Alanında Yetenek Geliştirme” başlıklı bir kurs verilecektir.

Avrupa Hareketlilik Haftası 2002 yılından bu yana AB ve diğer katılımcı ülkelerde 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlanmaktadır.

2019 İlahiyat Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır

Sayfa:   1 2 3 4 5  ...