DUYURULAR


Kültürel anlaşmalar kapsamında Finlandiya Hükümeti tarafından 10 adet doktora düzeyinde araştırma bursu verilmektedir. Bahsi geçen araştırma bursuna ilişkin detay bilgiler aşağıda bulunan internet...

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine...

İkili anlaşmalar kapsamında Macaristan Hükümeti tarafından 2020-2021 akademik yılı için Hükümetimiz emrine 40 Lisans, 65 Yüksek Lisans, 40 Doktora ve 5 Kısa Dönem bursu olmak üzere...

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından 24 Temmuz-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Taraf Devletlerden kimyager ve kimya mühendislerinin bir araya gelmelerini amaçlayan “2020 Yılı Ortaklık Programı”...

Üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ayrıca kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına "Engelsiz Üniversi

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 23 Mart 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesince gerçekleştirilen 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişik...

Avrupa Konseyi uhdesinde “Demokratik ve İçermeci Okul Kültürü İşlemde” (DISCO-Democratic and Inclusive School Culture in Operation) başlıklı bir hibe programı hazırlanmıştır. Demokratik...

​​​Genç nüfusun ruh sağlığını farklı açılardan ele alınması ve yaşanan sorunlara ilişkin iyi uygulama örneklerini ortaya koyarak geleceğe dönük neler yapılabileceğinin görüşülmesi amacıyla​​10 Eylül 2019'da

15.11.2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülen ve Genel Kurul'a sunulacak olan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı İçerisinde yer alan...

​Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliği uyarınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan, 2020 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı...

Sayfa:   1 2 3 4 5  ...