DUYURULAR


Bilindiği üzere dünyayı ve ülkemizi bir süredir etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile mücadele ulusal ve uluslararası düzeyde devam etmektedir. Bu bağlamda toplumumuzun virüse karşı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde ilan edilen çağrı kapsamında önümüzdeki...

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce “4.Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması” ve “4.Genç Şazendeler İcra Yarışması” düzenleneceği bildirilmiştir.

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” nin 12/1 maddesi gereğince; 2020 TUS 2. Dönem Tıpta Uzmanlık...

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2020 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı (2020-YÖK Yeterlik ) sonuçları...

Kurulumuzda yapılan Denklik otomasyon çalışmalarının entegrasyonu nedeniyle Denklik Başvuru İşlemleri geçici bir süre sadece on line olarak e-devlet ve web sayfası üzerinden yapılacaktır.

Polonya Milli Akademik Değişim Ajansı (NAWA) tarafından doktora sonrası araştırma yapmak isteyenlere yönelik Ulam Programı kapsamında burs verilmektedir.

Kurulumuzda Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı olarak görev yapan ve “2020 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik (2020-YÖK Yeterlik) sınavına” girecek adayların hangi bina ve

29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Azerbaycan Devlet Aqrar (Tarım) Üniversitesi (ADAU) tarafından “Küresel İklim Değişikliği Bağlamında Tarım Biliminin Görevleri” isimli uluslararası bir konferans

Sayfa:   1 2 3 4 5  ...