​Uluslararası Araştırmacı Projeleri Program Takvimi​

​ Başvuru yapmak isteyen araştırmacıların,

26 Nisan 2023 Çarşamba- 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar YÖKSİS üzerinden başvurularını yapmaları,

Sistem üzerinden başvuruda bulunan araştırmacıların sisteme yüklemiş oldukları evrakları (çalışma raporu ve kabul mektubu) ilgili üniversitenin değerlendirmesi, gerekli şartları taşıdığına karar verilen başvuruları YÖKSİS üzerinden 15 Mayıs- 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında onaylaması,

Üniversitenin onayladığı başvurular için alacağı senato veya üniversite yönetim kurulu kararını rektörlük üst yazısı ekinde 9 Haziran 2023 tarihine kadar Başkanlığımıza iletmesi gerekmektedir.