İÇİŞLERİ BAKANLIĞI​

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2020)

07-08 Mart 2013 tarihlerinde Trafik Eğitimi Çalıştayı. Çalıştayda "Eğitim""Çocuk Trafik Eğitim Parkları""Trafik Kazaları" ve "Mevzuat" konularında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler, planlanacak eğitimler, trafikte çocuk psikolojisi değerlendirilmiş ve sonuçlar raporlaştırılmıştır.

05 Aralık 2013 Trafik Dedektifleri Projesi ile 3 yıl içerisinde Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda 3-17 yaş arasındaki toplam 1,5 milyon çocuk ve gence trafik bilinci aşılanması hedeflenmektedir.

29 Nisan 2014 Trafik Güvenliği Platformu 2014 Strateji Toplantısı. Trafik ve Ulaşım Güvenliği Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla toplantıda "Taşımacılık""Acil Yardım""Trafik Mağdurları" ve "Trafik Eğitim" Komitelerince 4 ayrı salonda çalıştay düzenlenmiş olup, komitelerin faaliyetlerinin değerlendirildiği, misyon, vizyon, amaç ve yol haritalarının belirlendiği Strateji Belgeleri hazırlanmıştır.

21Mayıs 2014 tarihinde 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi gerçekleştirilmiştir.

04.03.2014 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Trafik Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü