​​  


Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Ankara, 1960

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1983

 

 

Akademik Unvanlar

 


 • Doktora; Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 1990
 • Ortopedi Travmatoloji Uzmanlığı; 1990
 • Doçentlik Unvanı; 1995
 • Profesörlük Unvanı; 2001

 

 

Tarih Sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı (1995-1998)
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı (1998-2000)
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Başhekimi (2000-2002)
 • Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı (2002-2004)
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı (2006-2008)
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008-2011)
 • Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi (2011-2012)
 • Sağlık Bakanlığı - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hastane Yöneticisi (2012-2014)
 • Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Genel Sekreterliği (2015-)
 • YÖK üyeliği (2015-)

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Kapicioglu MIS, Korkusuz F. Diagnosis of Developmental Dislocation of the Hip by Sonospectrography. Cilin Orthop Relat Res 2008; 466:802-808.
 • Yaralıları Acil Serviste Değerlendirme Prensipleri, 1997
 • Kazalar ve Acil Tedaviler, 1997
 • Femur:cisim (Subtrokanterik kırıklar dahil) 457-467, Akut enfeksiyon 729- 747, Kırık Tedavisinde AO Kuralları, 2007
 • Korkusuz Z, Kapicioğlu MİS, Ocaklilar G, Adiyaman S, Tacal T, Önem Y, Ortopedi. 1989,
 • Legg-Calve-Perthes Hastalığı 655-710, Femur Başı Epifiz Kayması 711-764, Doğumsal Koksa Vara 765-784, Tachdjian's Pediatric Orthopaedics Türkçe Baskısı, 2007

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 


 • Selçuk Üniversitesi Kadrolu Elemanlarında Sağlık Taraması (Anti HCV, Anti HIV, HBV, VDRL) ve Gönüllü Donör Kazandırımı (2000)
 • Sağlık Kurumlarında Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi: e-Selçuk Yaklaşımı Bağlamında Selçuklu Tıp Fakültesi Uygulaması projesi (2002)
 • E-Eğitim Bağlamında Selçuklu Tıp Fakültesi WEB Tabanlı ve Mobil Eğitim Ortamı Hazırlanması projesi (2003)

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 


Üniversitelerarası Kurul kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 20 Ocak 2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmış olup, 18 Ocak 2019 tarihinde Üniversitelerarası Kurul seçimi ile yeniden YÖK Üyeliğine atanmıştır.