​​​​  


Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Gaziantep, 1963

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Teknoloji Eğitimi Bölümü, 1987

 

 

Akademik Unvanlar

 

 

 • Doktora; Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri İktisat Bölümü, 1998
 • Doçentlik Unvanı; 2011

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Gaziantep Üniversitesi (1991-1992)
 • Michigan Ferris State Üniversitesi (1993-1994)
 • Sütçü İmam Üniversitesi (1992-1996)
 • Kırıkkale Üniversitesi (1996-2011)
 • YÖK Başkan Danışmanı (2008-2011)
 • Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü (2011-2013)
 • Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (2013-2015)
 • Başbakanlık Müsteşar yardımcısı (2015 - 2017)
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (2017 - )
 • Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Fulbright Yönetim Kurulu Üyeliği
 • ÖSYM Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

1- Küreselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi: Serbest Piyasa Serüveni, 2001
 

2- Osmanlı Modernleşmesi: İktisadi-Siyasi Dinamikler ve Kırılmalar, 2008

 

3- Alan Yeterlilikleri: Bir Çerçeve Önerisi, 2011

 

4- Türkiye'nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi, 2012

 

5- İktisadi ve Sosyal Darlığın Eğitim Felsefesi Bağlamında Kökenleri, 2016

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

 • İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi,
 • Bologna Projesi,
 • Kız Çocuklarının Okullaşmasının Geliştirilmesi Projesi,
 • Mesleksizlere Meslek Edindirme Projesi,
 • UMEM Projesi.

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 

Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 25.06.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanan Açıkgöz, 27 temmuz 2019 tarihinde tekrar YÖK Üyeliğine atandı.