​​  


Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Gaziantep, 1963

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Teknoloji Eğitimi Bölümü, 1987

 

 

Akademik Unvanlar

 

 

 • Doktora; Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri İktisat Bölümü, 1998
 • Doçentlik Unvanı; 2011

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Gaziantep Üniversitesi (1991-1992)
 • Michigan Ferris State Üniversitesi (1993-1994)
 • Sütçü İmam Üniversitesi (1992-1996)
 • Kırıkkale Üniversitesi (1996-2011)
 • YÖK Başkan Danışmanı (2008-2011)
 • Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü (2011-2013)
 • Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (2013-2015)
 • Başbakanlık Müsteşar yardımcısı (2015 - 2017)
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (2017 - )
 • Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Fulbright Yönetim Kurulu Üyeliği
 • ÖSYM Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

1- Küreselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi: Serbest Piyasa Serüveni, 2001
 

2- Osmanlı Modernleşmesi: İktisadi-Siyasi Dinamikler ve Kırılmalar, 2008

 

3- Alan Yeterlilikleri: Bir Çerçeve Önerisi, 2011

 

4- Türkiye'nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi, 2012

 

5- İktisadi ve Sosyal Darlığın Eğitim Felsefesi Bağlamında Kökenleri, 2016

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

 • İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi,
 • Bologna Projesi,
 • Kız Çocuklarının Okullaşmasının Geliştirilmesi Projesi,
 • Mesleksizlere Meslek Edindirme Projesi,
 • UMEM Projesi.

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 

Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 25.06.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır.