​​  

 

Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN

 

 

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

 

Eskişehir, 1968

 

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

 

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; 1990

 

 

 

Akademik Unvanlar

 

 

 
 • Doktora; Anadolu Üniversitesi, SBE Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı; 1997
 • Doçentlik Unvanı; 2003
 • Profesörlük Unvanı; 2008

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 
 • Anadolu Üniversitesi İİBF Araştırma Görevlisi (1991- 1996)
 • Anadolu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi (1996-
 • Anadolu Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı (2003-2016)
 • Cornell Üniversitesi ILR School Misafir Öğretim Üyesi (2009)
 • Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı (2010-2014)
 • Anadolu Üniversitesi Rektörü (2014-2018)
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü (Tedviren) (2018)
 • Üniversitelerarası Kurul, Sosyal Bilimler Eğitimi Konsey Başkanı (2014-2018)
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Arabulucu (2000-2009)
 • Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Üyesi (2015-2016)
 • Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016)
 • Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi (2015-
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi (2017-
 • YÖK Başkan Danışmanı (2018)
 • YÖK Üyesi (2018-
 • YÖK Yürütme Kurulu Üyesi(2018-

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 
 • Sendikaların Toplu Pazarlık Gücü, 1996.
 • Genç İşsizliği, 2001.
 • Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Yoksullar, 2008.
 • Çalışma Ekonomisi (M. K. Biçerli, K. Lordoğlu, N. Özkaplan), 2013.
 • Gelir Dağılımı ve Yoksulluk (Ö. Dağdemir, M. Aykaç, V. Canbey Özgüler), 2013.

 

 

Aldığı ödüller (varsa)

 

Kolombiya Açık ve Uzaktan Öğrenme Üniversitesi (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) tarafından verilen "fahri doktora" unvanı, Bogota, 2017.

 

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 

 

Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 23.11.2018 tarihinde YÖK Üyeliğine seçilmiştir.