Prof. Dr. Muammer YAYLALI

Doğum yeri ve tarihi

Erzurum, 1953

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme, 1978

Akademik Unvanlar

 • Doktora; Atatürk Üniversitesi, 1984
 • Doçentlik Unvanı; 1988
 • Profesörlük Unvanı; 1994

Tarih Sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 • Devlet Planlama Teşkilatı, Yabancı Sermaye Başkanlığı, Başkanlık Müşaviri (1984-1986)
 • Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Araştırma Görevlisi (1981-1987), Öğretim Üyesi (1987- 2018)
 • Atatürk Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Kurucu Müdür (1993-1995)
 • Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Teorisi, Anabilim Dalı Başkanı (1989-2010)
 • Roger Williams Üniversitesi, (1998)
 • Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölüm Başkanı (2004 -2010)
 • Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü (2010-2018)
 • Erzurum Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi (2018 - ..)
 • YÖK Üyeliği, (2019-...)

Başlıca 5 eseri (kitap)

 • Mikro İktisat, 2004
 • İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, 1988
 • Üniversite Gençliğinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması, 2006.
 • Üniversite Gençliğinin Gelir Harcama Kalıpları Araştırması, 2006
 • Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentilerinin Araştırması,

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 • “Webderslik ile Akademik Etki”, Avrupa Birliği Projesi
 • Üniversite Gençliğinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması, Bilimsel Araştırma Projesi

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

Üniversitelerarası Kurul Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 26.04.2019 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır.