​​​

​​


​İbrahim Şenel

Doğum yeri ve tarihi

Tokat- 1966

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat 1984-1988

Tarih sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

· Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı (1989-1991)

· Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/Müsteşarlıkları Uzman Yardımcılığı ve Uzman (1991-1997)

· T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği (1997-2000)

· Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü (2000-2003); İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı (2003-2007)

· Gümrük Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı (2007-2009); İhracat Genel Müdürü ve bilahare Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığı (2009-2011)

· Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği (2008-2011)

· İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği (2009-2011)

· Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı (2010-2017)

· Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı (2011-2014) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı (2014-2018)

· Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Başkanlığı (2013-2018)

· Türk Eximbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği (2015-2019)

· T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığı (02.2020-11.2020)

· Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2020- Devam)


YÖK Üyeliğine Atanma


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 01.01.2021 tarihinde YÖK Üyeliğine seçilmiştir.