Prof. Dr. Hayati DEVELİ

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Uşak, 1962

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi; 1983

 

 

Akademik Unvanlar

 


 • Doktora; İstanbul Üniversitesi; 1993
 • Doçentlik Unvanı; 1998
 • Profesörlük Unvanı; 2004

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı (2010),
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü Başkanlığı (2010-2013),
 • İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü (2012-2013)
 • Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı (2013-2016)
 • Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK, SOBAG Grubu Danışma Kurulu Üyeliği (Devam)
 • YÖK Üyeliği (2016)

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2 (İstanbul 2000-2001)
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar (Doktora tezi, 1995)
 • XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair ‘Risâle-i Garîbe', (1998)
 • Sâî Mustafa Çelebi, Yapılar Kitabı, Tezkiretü'l-Bünyân ve Tezkiretü'l-Ebniye (Mimar Sinan'in Anıları), Çeviriyazı ve notlar : Hayati Develi, Sadeleştirme: Hayati Develi - Samih Rifat (2002)
 • Dil Doktoru: Dile ve Türkçeye Dair Yazılar (2006)

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

Türk Dil Kurumu Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Çalışma Grubu Üyeliği

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 

 

Üniversitelerarası Kurul kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 27.02.2016 tarihinde YÖK Üyeliğine atanan Prof. Dr. Hayati Develi, 28 Şubat 2020 tarihinde aynı usul ile tekrar üyeliğe atanmıştır.