​​

 


Prof. Dr. Cevahir UZKURT
Doğum yeri/tarihiNiğde/1973
Lisans eğitimiMarmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Uluslararası İşletmecilik Bölümü, 1995
Akademik ünvanlar

Doktora: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı, 2002

Doçentlik: 2009

Profesörlük: 2015

Akademik ve idari görevler

Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu, 2022-

Rektör Yardımcısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2021-2022

Bölüm Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, 2022

Başkan, (KOSGEB) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, 2017-2021

Müsteşar Yardımcısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015-2018

Başkan Yrd., Kredi Garanti Fonu (KGF), 2017-2021

Genel Müdür, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, 2012-2015

Misafir Öğretim Üyesi, Alliant International University, Marshall Goldsmith School of Management, California-USA, 2009-2010

Kurul Üyesi, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu, 2015-2018

Kurul Üyesi, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi, 2014-2018

Kurul Üyesi, Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu, 2013-2018

Kurul Üyesi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyesi, 2017 -2021

Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2019-

Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2015-2016

Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 2011-2012

Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009-2011

Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003-2009

Başlıca 5 eseri

- “Yenilik (İnovasyon) Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü (Kültürel, Yönetimsel ve Makro Yaklaşım)", Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. (2017)

- “A Case Study of the Mediating Role of Innovation on the Relationship between Environmental Uncertainty, Market Orientation and Firm Performance'', International Journal of Innovation and Technology Management, 13(6). (2016)

- “Assessing Organizational Readiness for Innovation:  An Exploratory Study On Organizational Characteristics of Innovativeness", International Journal of Innovation and Technology Management, 10(4), 1-26. (2013)

- “Investigating the Effects of Self Efficacy on Innovativeness and the Moderating Impact of Cultural Dimensions", Journal of International Business and Cultural Studies, 4 (January). (2011)

- “Customer Participation in the Services Process: A Model and Research Proposition", International Journal of Services and Operations Management, 6(1), 17-37. (2010)

YÖK ÜyeliğiCumhurbaşkanlığı kontenjanı / 2022