​​​

Prof. ​​Dr. Arif BİLGİN

Doğum yeri ve tarihi

Bolu, 1967

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü 1989.

Akademik Unvan

 • Yüksek Lisans; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Anabilim Dalı, 1994.
 • Doktora; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel İktisat Tatihi, 2000
 • Doçentlik Unvanı; 2006
 • Profesörlük Unvanı; 2012

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (1990-1993)
 • Celal Bayar Üniversitesi Araştırma Görevlisi 1993
 • Chicago Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi
 • London School of Economics’de Misafir Öğretim Üyesi
 • Sakarya Üniversitesi Yardımcı Doçentlik (2003)
 • Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığı
 • Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
 • Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
 • TÜBİTAK bünyesindeki Sosyal ve Beşerî Bilimler Destekleme Grubu’nda (SOBAG) Danışma Kurulu üyeliği (2014-2016)
 • SOBAG Yürütme Kurulu Üyeliği (2017-2020)
 • Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği

Başlıca 5 eseri (kitap)

 • Osmanlı Saray Mutfağı
 • Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği
 • Türk Mutfağı ve Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı

Aldığı ödüller

 • Bursa Hassa Harç Eminliği kitabı Osmanlı Bankası Arşivi ve Araştırma Merkezi ile Avrupa Bankacılık ve Finans Tarihi Birliği’nin müştereken verdiği Bankacılık ve Finans Tarihi ödülü
 • Sakarya Mutfağı kitabı ile Dünya Kitap Yılın Gastronomi Kitabı ve Gourmand World Cookbooks Awards’ın Mutfak Tarihi alanındaki ödülü

YÖK Üyeliğine At​anma tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 24.12.2022 tarihinde YÖK Üyeliğine atandı