​MİSYON FARKLILAŞTIRMASI


Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı

Üniversitelerin, hem bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmalarını teşvik etmek amacıyla (2006 yılı ve sonrasında kurulmuş olan Üniversiteler arasından) seçilmiş olan 25 Bölgesel Kalkınma Üniversitesinin Bölgesel faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.


Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı​

Köklü üniversiteler arasından seçilmiş olan 23 Araştırma Üniversitesinin, araştırma odağında misyonlarının farklılaştırılmasıyla küresel anlamda daha rekabetçi bir yapı kazanmaları için çalışmalar yürütülmektir.


Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP)

Ülkemiz yükseköğretim sisteminde üniversitelere yönelik hazırlanan Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programına dahil olan devlet üniversitelerine Kalkınma Planı öncelikleri ve üniversitelerin yetkinlikleri dikkate alınarak üniversitelerin eşleştirildikleri alanlardaki projelerde kullanılmak üzere yıllık performans puanları dikkate alınarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bütçe tahsisi yapılması.​


Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı

Araştırma üniversiteleri programında yer almamasına rağmen; araştırma, yayın ve proje performanslarını her geçen yıl yükselten 6 üniversite programa dahil edilmiştir. 2025 yılında yapılması planlanan Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralamasında mevcut 23 üniversite izlemeye alınan 6 üniversite ile birlikte sıralanarak 23 üniversitenin Araştırma Üniversitesi olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır.​


Öncelikli Bilim Alanlarında Uzmanlaşan Üniversiteler

Bir misyon yüklenmemiş fakat belirli bilim alanındaki uzmanlıklarıyla öne çıkan bölüm ve programların yükseköğretim ekosistemimiz vasıtasıyla desteklenmesi; ulusal ölçekte nitelikli beşeri kaynağımızın geliştirilmesi ve uluslararası ölçekte nitelikli bilimsel çıktıların artırılması amaçlı 15 öncelikli bilim alanında 25 üniversite arasında eşleştirme gerçekleştirilmiştir.​