​​​​Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Trabzon, Rize ve Artvin'deki üniversiteleri ziyaret etti

Karadeniz Teknik Üniversitesinde “TUSAŞ İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarı" açıldı

Özvar: “Üniversite sanayi iş birliğinde millî savunma sanayinin paydaşlarıyla birlikte çalışmanın üniversitelerimizin üretkenliğine fevkalade katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde gerçekleştirildi

Özvar: “Her bir üniversitemizin bölgesel kalkınmaya yapacağı her katkı çok özel ve biriciktir"


Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 11-13 Temmuz 2023 tarihlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'deki üniversiteleri ziyaret ederek temaslarda bulundu. Özvar'a Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman eşlik etti.

Özvar ve beraberindeki heyet ilk olarak Trabzon'da Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Özvar, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) geçerek senato toplantısına başkanlık yaptı ve kampüs içinde bulunan Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı, Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezdi.

Yükseköğretim Kurulu ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında havacılık endüstrisinin gelişimine katı sağlama amacıyla imzalanan protokol kapsamında kurulan "KTÜ TUSAŞ İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarı"nın açılışı KTÜ'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar törende yaptığı konuşmada, geçen yıl TUSAŞ ile Yükseköğretim Kurulu arasında bir iş birliği protokolü imzalandığını anımsattı. Söz konusu protokol kapsamında daha önce birkaç üniversitede laboratuvar açıldığını belirten Özvar, “Yükseköğretim Kurulu olarak üniversite sanayi iş birliğinde milli savunma sanayinin paydaşlarıyla, bileşenleriyle birlikte iş birliği yapmanın, birlikte çalışmanın üniversitelerimizin üretkenliğine fevkalade katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

“Millî savunma sanayi bileşenleriyle üniversitelerimizi bir araya getirecek protokollere fevkalade ehemmiyet veriyoruz"

Üniversite sanayi iş birliğinin en somut, en verimli iş birliğinin savunma sanayi sektöründe gerçekleştiğini vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:

“Bu bakımdan Yükseköğretim Kurulu olarak millî savunma sanayi bileşenleriyle üniversitelerimizi bir araya getirecek protokollere fevkalade ehemmiyet veriyoruz. Bu bakımdan bugün İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarının açılışı bu iş birliğine en önemli örneklerden birini teşkil etmektedir. Bu laboratuvar ile birlikte inşallah Karadeniz Teknik Üniversitesinde yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler ile öğretim elemanlarının, araştırmacıların savunma sanayinin en önemli bileşenlerinden biri olan TUSAŞ'ın çalışanları arasında iş birliğini artırmış olacağız. İnanıyorum ki Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ve araştırmacıları bu laboratuvarda özenle çalışarak milli savunma sanayimizin öncelikli alanlarında yetişecekler."

Özvar, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Törende, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay ve KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından TUSAŞ İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi. Özvar ve beraberindekiler laboratuvarı gezerek, bilgi aldı. Özvar daha sonra bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Trabzon Üniversitesini de ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu'dan yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi aldı, ayrıca akademisyenlerle bir araya geldi.

- Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Toplantısı-

Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Toplantısı 12 Temmuz Çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'nda yer alan üniversitelerin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla belli aralıklarla proje kapsamındaki üniversitelerde toplantılar düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Bu toplantıların şimdiye kadar Düzce, Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Burdur M. Akif Ersoy ve Kastamonu üniversitelerinde gerçekleştirildiğini anlatan Özvar, bugün de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin ev sahipliğinde bir araya gelindiğini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu olarak 11. Kalkınma Planı'nda da ifadesini bulan “yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması" hedefi doğrultusunda, yükseköğretimin tüm süreçlerinde çeşitlilik, farklılaşma ve bölgesel gelişme odaklı bir planlama anlayışını ve yaklaşımını fevkalade önemsediklerini vurgulayan Özvar, “Yapısal değişim niteliğindeki en önemli girişimlerimizden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriyor ve bu alandaki faaliyetlerimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

-“Belirli uzmanlık alanlarında misyon yüklenmiş 77 üniversite var"

Özvar, halihazırda Yükseköğretim Kurulu tarafından 22 üniversitenin katılımıyla yürütülmekte olan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında üniversitelerin eğitim öğretim ve araştırma-geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulundukları ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılmasının; yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasının ve bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinin amaçlandığını anlattı.

Üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmalarının ve aynı misyona sahip olmalarının yükseköğretimde gelişmeyi ve ilerlemeyi engellediğini ifade eden Özvar, halen belirli uzmanlık alanlarında misyon yüklenmiş 77 üniversite bulunduğunu kaydetti. Özvar bunlardan 23'ünün araştırma üniversitesi, 22'sinin bölgesel kalkınma üniversitesi, 2'sinin uygulamalı bilimler üniversitesi, 3'nün sağlık bilimleri üniversitesi, 2'sinin güzel sanatlar üniversitesi ve 25'inin öncelikli alanda ihtisaslaşan üniversite olduğunu belirtti.

Özvar, “Önümüzdeki günlerde, çağrısına çıktığımız ve değerlendirme süreçleri devam eden 5. Grup Bölgesel Kalkınma Üniversitelerini de kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca bu kategorilerin dışında kalan üniversitelerimiz için yeni misyon kategorileri planlaması da yapıyoruz. Bunu da en yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

-“Rekabet kaliteyi ve üretkenliği artıracak"

Rekabetin sadece vakıf veya dünyada örnekleri olduğu gibi özel üniversiteler arasında gerçekleşmesi gereken bir süreç değil devlet üniversiteleri arasında da olması gerektiğini vurgulayan Özvar, “Daha iyi Ar-Ge yapabilmek, daha iyi eğitim öğretim süreçlerine sahip olabilmek, daha fazla toplumsal faydayı temin edebilecek şekilde kendi aralarında yarışmaları üniversitelerimizin hem kalitesini artıracak hem akademik üretkenliğini yükseltecektir." diye konuştu.

Özvar, devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri arasında akademik üretkenliği, araştırma-geliştirmeyi ve eğitim öğretim alanında kaliteyi daha üst düzeye çıkaracak bir yarışmanın Türkiye'nin dünyadaki bilimsel üretime önemli katkılar sağlamasına da vesile olacağına işaret etti. Erol Özvar, şunları kaydetti:

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'nın etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve hedeflenen bölgesel çıktılara ulaşılabilmesi için Bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve YÖK'ün yanı sıra illerimizde Valiliklerimiz, Belediyelerimiz, Kalkınma Ajanslarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın da üniversitelerimize bu süreçte verecekleri destek ve katkılar büyük önem arz etmektedir. Ben bu süreçte projeye destek veren ve verecek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bölgesel kalkınmaya hizmet vermenin dünyada kabul edilen bilinen bir formülü yok. Bu formül ancak üniversitelerimizin içinde bulunduğu bölgenin yahut ilin paydaşlarıyla bulabilecekleri bir yol olabilir. Dolayısıyla her bir ilimizdeki her bir bölgemizdeki üniversitemizin bölgesel kalkınmaya yapacakları katkı biriciktir. Bu sebeple bütün üniversiteler olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bölgesel kalkınmayı temin edecek yahut bölgesel kalkınmaya katkı verecek yolları hep birlikte aramak, hep birlikte bu yolda ilerlemek mecburiyetimiz olduğunu sizlerle paylaşmak isterim."

Özvar, toplantıda üniversitelerin bulundukları bölgeye yaptıkları katkıların, bölgenin kalkınmasında esas olan alanlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin ve bunlardan elde edilen çıktılar ile bu çıktıların ticarileştirilmesi konularında kat edilen ilerlemenin değerlendirileceğini ifade etti.

Toplantının ardından Özvar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'dan üniversitede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve senato toplantısına katıldı.  Özvar ve beraberindeki heyet, Rize'deki programını tamamladıktan sonra Artvin'e gitti.

-Artvin Çoruh Üniversitesi-

Artvin'de ilk olarak Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret eden Özvar, daha sonra tıbbî ve aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olan Artvin Çoruh Üniversitesini ziyaret ederek senato toplantısına başkanlık etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ile Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini gezen Özvar, sahada incelemelerde de bulundu. 

​​