​​​​

GENÇ BEYİNLER PROGR​​AMI

“Genç Beyinler Programı” ile devlet üniversitelerinde akademik çalışma yapmak doktora eğitiminin tez aşamasında olan 100 araştırma görevlisine mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın, yurt dışında bir aydan üç aya kadar araştırma yapma imkânı sunulmaktadır.

Bu haktan yararlanmak isteyen adaylarda şu şartlar aranıyor:

- T.C. vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,

- YÖK tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda doktora eğitiminin tez aşamasına geçmiş olmak,

- Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 75 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak),

- Başvuru tarihi itibariyle doktora eğitimine son üç yılda başlamış olmak,

- University Ranking by Academic Performan​ce (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en az bir-en fazla üç ay için Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda akademik çalışma yapmak üzere davet mektubu almak.