​​

Temel Bilimlerde Genç Beyinler Proje​si

23 Mart 2023

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) doktora öğrencileri ve araştırmacıların uluslararası standartlarda araştırma yapmalarına imkân sağlamak amacıyla yeni projeler başlatıyor.

“Uluslararası Araştırmacı Projeleri” ile dünya üniversite sıralamasında son 3 yıl içinde ilk 700’e giren üniversitelerde araştırmalar yapılması teşvik edilecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, temel bilimlerde lisansüstü nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesinin, Türkiye’nin küresel bilim ve teknoloji yarışında varlık gösterebilmesinin olmazsa olmaz koşulu olduğunu belirtti. Özvar, “Yükseköğretim Kurulu olarak öncelikli hedeflerimizden biri de dünya genelinde kaynak çekme cazibesinin yitirildiği temel bilim araştırmalarında üniversitelerimize kadro, kaynak ve altyapı ile yeni yetişen bilim insanı adaylarına güçlü üniversite programları ve araştırma bursları destekleri sağlamaktır.” dedi.

Yükseköğretim Kurulunun sağlayacağı desteklerinden biri olan Genç Beyinler Projesi’nin bu yıl hayata geçeceğini bildiren Özvar, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak doktorasına temel bilimlerde devam eden genç bilim insanı adaylarının bu destekten yararlanacağını duyurdu.

Özvar, “Yükseköğretim Kurulu olarak önümüzdeki yıl diğer bilim alanlarında da benzer bilimsel araştırmaları destekleme programlarını yaygınlaştıracağımızı şimdiden bütün bilim camiamıza kıvançla duyurmak isterim.” ifadelerini kullandı.

-Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi-

Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi ile üniversitelerin araştırma görevlisi kadrosundaki 100 doktora öğrencisine tez konuları hakkında yurt dışında araştırma yapmaları için aylık 20 bin TL’ye kadar destek verilecek.

Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencileri tez konularına ilişkin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında yurt dışında araştırma yapabilecek.

YÖK, bu doktora öğrencilerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında araştırma yapabilmeleri için 1 aydan 3 aya kadar görevlendirecek ve aylık 20 bin TL’ye kadar destek verecek. Söz konusu öğrencilere ayrıca 10 bin TL ulaşım desteği sağlanacak.

Bu haktan yararlanmak isteyen adaylarda şu şartlar aranıyor:

· T.C. vatandaşı ve halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olmak,

· Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında doktora eğitiminin tez aşamasına geçmiş olmak,

· Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 75 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

· Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliğini yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak),

· Başvuru tarihi itibarıyla doktora eğitimine son üç yılda başlamış olmak,

· University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en az bir ay için davet mektubu almak.