- Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Detaylar Belirlendi

- YÖK, pedagojik formasyon eğitimine ilişkin aldığı kararları üniversitelere bildirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) pedagojik formasyon eğitimine ilişkin aldığı kararları üniversitelere bildirdi. Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan ve üniversitelere tebliğ edilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi hususuna ilişkin Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olan yetkilileri ile yapılan toplantıda görüşülen hususlar ve varılan mutabakat sonucunda;

1-Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu alanlar için örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesine,

2-Pedagojik formasyon eğitimi derslerinin formasyon eğitimi alabilecek örgün öğretim programlarındaki öğrenciler için formasyon eğitimi kapsamındaki seçmeli derslerin üçüncü yarıyıldan itibaren verilebilmesine,

3-Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi veya eğitim bilimleri bölümü bulunmayan üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerini aynı ilde bulunan diğer üniversitelerden alabilmelerine veya diğer üniversitelerden öğretim elemanı görevlendirebilmelerine; öğrencilerin formasyon eğitimi derslerini Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarına göre alabilmelerine,

4-Pedagojik formasyon eğitimi derslerinin formasyon eğitimi alabilecek programlardaki öğrencilerin bu dersleri seçmeli dersler kapsamında almalarına imkân tanınmasına; pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkripti içinde bu derslerin, pedagojik formasyon dersi olarak gösterilmesine ve mezuniyet ortalamalarına dahil edilmesine; ayrıca diplomalarının arka yüzüne ‘Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.’ ifadesinin yazılmasına,

5-Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında yer alan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı olarak tanımlanan tezsiz yüksek lisans programının üniversiteler bünyesinde ‘Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans’ programı adıyla açılmasına,

6-Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi olup enstitüleri bünyesinde Yükseköğretim Kurulundan Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması talebi yapılan/bulunan üniversitelerin taleplerinin incelenerek anılan tezsiz yüksek lisans programının açılabilmesine,

7-Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu tarafından Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans programı müfredatının belirlenerek söz konusu programın açılmasına izin verilen üniversitelerde uygulanmasına,

8-Lisans eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olan ve formasyon eğitimi alabilecek programlarda toplam AKTS'nin 300'ün altında olması gerektiğinin yükseköğretim kurumlarına hatırlatılmasına,

9-Açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarında Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı kapsamında olup öğrenim gören öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ve Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans programına katılabilmelerine,

10-2​022-2023 eğitim ve öğretim dönemine mahsus olmak üzere;

a-Formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu programlara kayıtlı son sınıf (mezuniyet aşamasında) öğrencilerinin üniversitelerinden yazılı olarak talep etmeleri halinde, belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya başlamaları kaydıyla bahar döneminde, yaz öğretiminde veya öğretmenlik uygulaması da dahil derslerini 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi güz yarıyılında alabilmelerine,

b-Son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini seçmeli ders olarak alanlardan kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ve kayıtlı olduğu programdan mezuniyet işlemlerinin tamamlanarak diplomasını almak isteyen öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılarak diplomalarını alabilmelerine, kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak (a) fıkrası uyarınca formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders almaya devam etmek istediğini üniversitesine yazılı olarak bildiren öğrencilerin öğrenimlerine 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Bahar dönemine kadar devam edebilmelerine,

c-Son sınıf öğrencilerinden lisans öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini bahar döneminde almış ve (b) fıkrası uyarınca lisans programından mezun olmuş olanların talep etmeleri halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlarının yapılarak almaları gereken diğer dersleri yaz öğretiminde veya öğretmenlik uygulaması da dahil derslerini 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında alabilmelerine, bu durumda olup söz konusu sertifika programına kayıt olanların Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar'ın 11. maddesinde yer alan sertifika öğrenim ücretini, sertifika programında alacakları dersler ve öğretmenlik uygulaması dikkate alınarak ödemesine,

d-Lisans öğrenimi sırasında seçmeli ders olarak alınabilecek pedagojik formasyon derslerinin son sınıf (mezuniyet aşamasında olan) öğrencilerine öncelik verilmesi kaydıyla uygulamasının üniversiteler tarafından belirlenmesine,

11-Mezun öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı uygulamasının devam etmesine,

12-Halen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrenciler için mevcut programın aynen uygulanmaya devam edilmesine, karar verilmiştir.”