​​

DOKTORA SONRASI PROGRAMI

“Doktora Sonrası Araştırma Programı” ile doktora eğitimini tamamlamış en fazla 100 araştırma görevlisi veya Dr. öğretim üyesinin alan kısıtı olmaksızın doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine imkan sunmaktadır.

Bu haktan yararlanmak isteyen adaylarda şu şartlar aranıyor:

- T.C. vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimini tamamlamış Araştırma Görevlisi veya Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyor olmak,

- Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini son 3 yılda almış olmak,

- Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak),

- University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla dokuz ay süre için Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda akademik çalışma yapmak üzere davet mektubu almak.