​​Ayakkabı Sanayisinde YÖK-TASEV İş Birliği

“YÖK Endüstri İş Birliği Projesi” kapsamında imzalanan “Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı YÖK ve TASEV İş Birliği Protokolü” kapsamında üç üniversitede Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programları açılacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar: “Üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasını ve ayakkabı sektörünün daha ileri taşınmasını istiyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek mühendisler yetiştirilmesini ve istihdam odaklı politikalar oluşturulmasınıamaçlıyoruz”

“Bu programlarda eğitim alacak yüksek lisans öğrencilerine net asgari ücretin bir buçuk, doktora öğrencilerine ise iki katı aylık burs verilecek”

7 Temmuz 2023 / Ankara

“YÖK Endüstri İş Birliği Projesi” kapsamında “Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı YÖK ve TASEV İş Birliği Protokolü” imzalandı. Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen törende protokole Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Başkanı Polat Yılmaz imza attı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, törende yaptığı konuşmada, ülkenin uluslararası rekabet gücüne ve istihdam politikalarına faydası olacak her türlü iş birliğine katkı sağlamak için büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti.

Daha önce maden, petrol, tekstil, harita ve enerji gibi alanlarda ülke için çok kıymetli iş birliklerini hayata geçirdiklerini belirten Özvar, bu iş birlikleriyle bir taraftan özel ihtisas alanlarında sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bilgi, beceri ve uygulama yetkinliği yüksek bireylerin yetiştirilmesinin sağlandığını, diğer taraftan Ar-Ge ve Ür-Ge’yi esas alan uygulamalı eğitimler vasıtasıyla üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirdiklerini anlattı.

Bu bağlamda Türkiye’nin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle iş birliklerini hayata geçirmeye ve ülkenin sektörel bazda uluslararası rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya devam ettiklerini anlatan Özvar, “Üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasını ve ayakkabı sektörünün daha ileri taşınmasını istiyoruz. Bugün de TASEV ile protokol imzalıyoruz. Protokolle sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek mühendisler yetiştirilmesini ve istihdam odaklı politikalar oluşturulmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Ayakkabı sanayisinde son 20 yıllık süreçte Türkiye’nin ihracatının 5 kattan fazla artarak 1,2 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını ve dünya ayakkabı ihracatında Türkiye’nin ilk 20 ülke arasına girdiğini kaydeden Özvar, “Burada ayakkabı sektörünün dünya ile rekabet edebilme gücünün artması kadar yerli üretimi ve üreticiyi korumaya ve desteklemeye yönelik politikaların da önemli bir rolü bulunmaktadır.” dedi.

Bugün 800 milyon dolar civarında cari fazla veren ayakkabı sektöründe yüz binlerce kişiye iş imkânı sağlandığına işaret eden Özvar, tüm bunlara rağmen modern robot üretim teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı sektörde, üretim tesislerinin, fabrikaların kurulması aşamasından bu fabrikaların yönetilmesine kadarki süreçte görev alacak yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyacın çok hızlı arttığını ve bu alanda ihtisaslaşmış mühendislere talebin yaygınlaştığını vurguladı.

“Türkiye’nin payı çok daha yüksek olmalı”

Dünyadaki büyüklüğü 150 milyar dolardan fazla olan ayakkabı sektöründe Türkiye’nin payının çok daha yüksek olması gerektiğini ifade eden Özvar, bu tür girişim ve iş birliklerinin Türkiye’nin sektördeki payının çok daha yüksek seviyeye ulaşmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Özvar şunları kaydetti:

“Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda belirli bir alanda ihtisaslaşmış beşerî kaynağın yetiştirilmesini, sektörün talep ettiği niteliklere sahip işgücünü yetiştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu çalışmaların bir parçası olarak bugün TASEV ile “Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Eğitim Programları”nın açılmasına ilişkin protokolü imzalıyoruz. Bu protokolle ayakkabı sektöründe ürün inovasyonu yapabilecek mühendislik eğitimi almış iş gücünü yetiştirmeyi, bu işgücünü yetiştirecek öğretim elemanlarını üniversitelerimize kazandırmayı ve sektördeki yerli ve milli tasarım ile üretim süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Protokol neticesinde üç üniversitemizde Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Eğitim Programları açılacak ve bu programlarda eğitim alan öğrenciler TASEV tarafından gerek burs gerekse istihdam konusunda desteklenecektir.”

- İTÜ, Marmara ve Gazi üniversitelerinde lisansüstü programlar açılacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, protokol kapsamında başta Tekstil Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği ve Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği olmak üzere mühendislik lisans programlarından mezun olanlara yönelik Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Eğitim Programları açılacağını bildirdi.

-Hem istihdam hem burs desteği

Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Eğitim Programlarında, TASEV tarafından yüksek lisans öğrencilerine aylık net asgari ücretin bir buçuk katı, doktora öğrencilerine ise net asgari ücretin iki katı burs verileceğini belirten Özvar, sektörle iş birliği içinde Ar-Ge ve Ür-Ge’yi esas alan uygulamalı eğitimler alacak bu öğrencilere mezuniyetleri sonrasında TASEV tarafından istihdamları ile ilgili konularda rehberlik hizmeti sağlanacağını kaydetti.

Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı ile öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma faaliyetleri sırasında TASEV’in atölye, laboratuvar ve tesislerini kullanabileceklerini ifade eden Özvar, “Öğrenciler ve öğretim elamanları, sektörle iş birliği içerisinde hem tez çalışmalarını yürütebilecek hem de Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri yapabilecekler. Üniversitelerimizde bu program kapsamında hazırlanacak lisansüstü tezlerin ve projelerin konuları sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda belirlenecek.” diye konuştu.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Özvar, “Türkiye’nin iktisadi kalkınmasına, istihdam imkanlarının çeşitlenmesine, uluslararası alanda rekabet edebilme gücüne katkı sağlayacak bu iş birliğinin hayata geçmesinden dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.


​​