​​​Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar: “ADEP kapsamında araştırma üniversitelerine aktarılacak bütçe 250 milyon TL’den 400 milyon TL’ye çıkarıldı”

“Bilimsel araştırma projelerinde görev alan tezli yüksek lisans öğrencilerinin bursunu 2 bin 550 TL’den 6 bin TL’ye, doktora öğrencilerininkini ise 3 bin 825 TL’den 9 bin TL’ye yükselttik”

2023 yılı itibarıyla Türkiye’nin öncelik verdiği bilimsel alanlarda yayın kalitesi ve kapasitesiyle öne çıkan üniversitelerin programlarını doğrudan destekleme kararı aldık. Bunun Türkiye’de ve dünyada ilk olduğunu düşünüyorum”

“Araştırma üniversitelerimiz, fiziksel altyapıları ve akademik insan kaynaklarıyla dünya sıralamalarında ilk 500’e girecek potansiyele sahip”

21 Kasım 2023 / İzmir

Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı İzmir’de yapıldı. Araştırma Üniversiteleri rektör ve temsilcileri Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın başkanlığında Ege Üniversitesinde bir araya geldi. Özvar’a ziyaretinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan eşlik etti.

Ege Üniversitesine gelişinde akademisyenler, idari personel ve öğrenciler tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Özvar, “Böylesine soğuk bir ortamda böylesine sıcak bir karşılama aslında bana şunu hatırlatıyor; Ege Üniversitesinde okuyan öğrencilerimiz şanslılar. Böylesine sıcak bir ortam varsa buraya gelen öğrenci de mutludur. Bunun böyle devam etmesini diliyorum. Ege Üniversitesine Yükseköğretim Kurulu olarak yapabileceğimiz her ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi arzu ederim.” diye konuştu.

Daha sonra Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısına geçildi. Özvar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kurulunun en önemli misyonunun üniversitelerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü, uluslararası görünürlüğünü ve saygınlığını artırmak olduğunu belirterek, “Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretim sistemimizin lokomotifi olan araştırma üniversitelerimizin uluslararası alanda daha görünür olmalarını arzu ediyoruz.” dedi.

Üniversitelerin uluslararası sıralamalarda istikrarlı bir şekilde yükselmesinin yolunun, nitelikli araştırma yapmalarından ve yayın kalitelerini artırmalarından geçtiğini belirten Özvar, akademisyenlerin etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmalarının teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti. Özvar, 12. Kalkınma Planında yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerinden birinin Dünya Akademik Başarı Sıralamalarında ilk 500’de yer alan üniversite sayısını, 2028 yılında 10’a çıkarmak olduğunu vurguladı.

Özvar, bu hedefe ulaşma konusunda üniversite rektörlerinden daha fazla çaba göstermelerini isteyerek, “Biz Yükseköğretim Kurulu olarak bundan sonra da bu konuda sizlere her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki araştırma üniversitelerimizin tamamı, fiziksel altyapıları ve sahip oldukları akademik insan kaynağı ile önümüzdeki 5 yılda ilk 500 içerisinde yer alma potansiyeline sahiptirler.” diye konuştu.

“ADEP kapsamında aktarılacak bütçe 400 milyon TL’ye çıkarıldı”

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’na(ADEP) da değinen Özvar, ilk defa 2022 Haziran’da 20 Araştırma Üniversitesine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 100 milyon TL bütçe aktarıldığını ve Araştırma Üniversiteleri Yıllık Performans Puanlarına göre bütçe dağılımı yapıldığını anlattı. 2023’te bütçenin 250 milyon TL’ye yükseltildiğini söyleyen Özvar, “2024 Bütçe Yılında ise ADEP kapsamında aktarılacak bütçe kaynağı 400 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Hayırlı olsun. Bu konudaki takdirlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve özel destekleri için de Strateji ve Bütçe Başkanımız sayın İbrahim Şenel’e teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Yeni destekler için TÜBİTAK ile görüşmeler devam ediyor”

Özvar, TÜBİTAK’la görüşmeler sonucunda bu yıl ilk defa TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programında (STAR), ADEP kapsamındaki projelere özel çağrıya çıkıldığını ve 20 devlet araştırma üniversitesinden 19’unun ADEP kapsamındaki bilimsel araştırma projelerinde çalıştırılmak üzere toplam 144 lisans bursiyer başvurusu yapıldığını belirtti. Özvar, araştırma üniversitelerine yönelik yeni destekler konusunda TÜBİTAK’la görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Bilimsel Araştırma Projelerinde görevlendirilen öğrencilerin bursları artırıldı

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğine göre ADEP kapsamındaki projelerde görevlendirilen tezli yüksek lisans ve doktora programındaki öğrencilere burs verildiğine işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

“Yürütme Kurulumuz tarafından 5102 sayılı Kanun kapsamında yükseköğretim öğrencilerine ödenen burs miktarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda, 2023 yılı itibariyle proje özel hesabından aylıklar halinde ödenmek üzere, yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde burslu olarak görevlendirilen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı üst sınırının, tezli yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 550 TL’den 6 bin TL’ye, doktora öğrencileri için de 3 bin 825 TL’den 9 bin TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu konudaki Yürütme Kurulu kararını hafta içerisinde tüm üniversitelerimize iletmiş olacağız.”

“Üniversitelerimize desteklerimiz devam edecek”

Üniversitelerin kendi kapasite ve rekabetçi gücüne veya güçlerine göre farklılaşmasını teşvik ederek desteklediklerini vurgulayan Özvar, üniversitelerin kendi içinde farklılaşabilmesinin rekabet edebilmeleri açısından çok önemli bir husus olduğuna dikkat çekti. Bulundukları bölgenin kalkınmasına destek veren üniversitelere de işaret eden Özvar, “Bir kısım üniversitelerimizin araştırmaya daha fazla yönelirken diğer bazı üniversitelerimizin ise içinde bulunduğu bölgenin gelişmesine katkı vermesini, bu alanda devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla beraber tam bir uyum içinde çalışmasının ülke menfaatleri açısından fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de 25 ulusal üniversitenin bölgesel kalkınmaya ve bölgenin zenginliklerini ekonomik potansiyelini harekete geçirmeye çalışan, bölgedeki üretimin, kalitenin verimliliğin artışına gayret sarf etmeye çalıştıklar​ını biliyoruz. Bunun dışında farklı misyonla hareket eden üniversitelerimiz vardır ve bu üniversitelerimize de desteğimiz artarak devam edecektir.” dedi.

“Program bazında destek verdik”

2023 yılı itibarıyla Türkiye’nin öncelik verdiği bilimsel alanlarda yayın kalitesi ve kapasitesiyle öne çıkan üniversitelerin programlarını doğrudan destekleme kararı aldıklarını ifade eden Özvar, “2023 yılı itibarıyla Türkiye’nin öncelik verdiği bilimsel alanlarda yayın kalitesi ve kapasitesiyle öne çıkan üniversitelerin programlarını doğrudan destekleme kararı aldık. Bunun Türkiye’de ve dünyada ilk olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Özvar, üniversite rektörlerine şöyle seslendi:

“Her programda çok başarılı olamayabilirsiniz, her programda dünya ölçeğinde rekabet üretemeyebilirsiniz ama belirli programlarda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet üretebilirseniz, biz sizin o programlarınıza doğrudan destek veriyoruz. Bu, bütün üniversitelerimizi fevkalade teşvik edici mahiyette önemli bir destek programı olarak 2023 yılında başladı ve bundan sonra da devam edecek. Bu bakımdan araştırma üniversiteleri dahil diğer bütün üniversitelerimiz bu destek programından istifade edecekler.”

Toplantıda daha sonra üniversitelerin performansları değerlendirildi.


​​