Akademik Birikim ​Projesi

YÖK doktora öğrencileri ve araştırmacıların uluslararası standartlarda araştırma yapmalarına imkân sağlamak amacıyla yeni projeler başlatıyor.

“Uluslararası Araştırmacı Projeleri” ile dünya sıralamasında son 3 yıl içinde ilk 700’e giren üniversitelerde araştırmalar yapılması teşvik edilecek.

YÖK, Akademik Birikim Projesi ile üniversitelerden toplam 200 Öğretim Üyesinin, Yurt Dışı Akademik İzin (Sabbatical) kapsamında 11. Kalkınma Planı’nda yer alan Elektronik, İlaç ve Tıbbi Cihaz, Kimya, Makina-Elektrikli Teçhizat, Otomotiv, Raylı Sistem Araçları, Tarım ve Savunma Sanayi alanlarında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderecek.

Bu haktan yararlanacak öğretim üyelerine aylık 20 bin TL destek sağlanacak ve ayrıca 10 bin TL ulaşım desteği verilecek. Akademik izinli olarak yurt dışında görevlendirme süresi en fazla 9 ay olarak belirlendi.

Destek sağlanacak öğretim üyesi adaylarında şu şartlar aranacak:

• T.C. vatandaşı ve hâlen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi kadrosunda çalışıyor olmak,

• 2547 sayılı Kanun’un ek 33’üncü maddesi kapsamındaki ücretli izin dönemlerinde olmak,

• Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

• University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla dokuz ay süre için, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan Elektronik, İlaç ve Tıbbi Cihaz, Kimya, Makina-Elektrikli Teçhizat, Otomotiv, Raylı Sistem Araçları, Tarım ve Savunma Sanayi alanlarında akademik çalışma yapmak üzere “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde davet mektubu almak.

Başvuru tarihlerine ve başvurulara ilişkin detaylar YÖK tarafından daha sonra duyurulacak.