AKADEMİK BİRİKİM PROGRAMI

“Akademik Birikim Programı” ile Yurt dışı akademik izin (Sabbatical) kapsamında en fazla 200 öğretim üyesine 12 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda ​araştırma yapmak üzere, ücretli akademik izinli olarak araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilme imkanı sunulmaktadır.

Bu haktan yararlanmak isteyen adaylarda şu şartlar aranıyor:

- T.C. Vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi kadrosunda çalışıyor olmak,

- 2547 sayılı kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamındaki ücretli izin dönemlerinde olmak,

- Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

- University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birindenen fazla dokuz ay süre için, 12 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda akademik çalışma yapmak üzere “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde davet mektubu almak.

12. Kalkınma Planında Yer Alan Öncelikli Alanlar:

- Kimya

- İlaç ve Tıbbi Cihaz

- Elektronik

- Makine

- Elektrikli Teçhizat

- Otomotiv

- Raylı Sistem Araçları

12. Kalkınma Planında Yer Alan Öncelikli Gelişme Alanları:

- Tarım ve Gıda

- Enerji

- Savunma Sanayi

-Turizm