​​

“Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü” Çalıştayı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 28 Kasım 2022 tarihinde yükseköğretimde uluslararasılaşma temalı bir çalıştay düzenlenecek. “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü” başlıklı çalıştaya 40 civarında üniversiteden öğretim üyeleri davet edildi. Çalıştaya, yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda uzman yönetici ve araştırmacılar ve ilgili kurum temsilcileri de katılacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çalıştaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artırma ve yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde atılması gerekli adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere ilgili paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler yükseköğretim kurumlarımıza, uluslararası alanda görünürlüklerini artırma adına yürütecekleri faaliyetlerde yol gösterici ve yardımcı konumunda olacağız. Bu kapsamda, çalıştayda, uluslararasılaşmanın desteklenmesi, küresel iş birliği alanları ve küresel rekabet ortamında Türkiye’nin stratejik öncelikleri gibi birçok önemli konu ele alınacaktır. Çalıştay neticesinde oluşacak bilgi ve tecrübe paylaşımının, uluslararasılaşma konusundaki planlamalarımızı ve atacağımız adımları desteklemesini hedefliyoruz.”

Çalıştaya üniversitelerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA, YÖKAK, Maarif Vakfı, TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Ulusal Ajans ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu gibi kuruluşlar da katılacaklar.