TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLAR KONSEYİ EROL ÖZVAR BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNİN MEVCUT DURUMU VE SORUNLARI DEĞERLENDİRİLDİ

  20 Nisan 2022 / An​kara

Teknoloji fakültelerinde yaşanan sorunlar, verilen eğitimin niteliğinin artırılması ve tüm boyutlarıyla ele alınması amacıyla YÖK’te Teknoloji Fakültesi Dekanlar Konseyi Toplantısı düzenlendi.

YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen ve teknoloji fakültelerinin mevcut durumu ve sorunlarının değerlendirildiği toplantıya üniversitelerden ilgili fakültelerin yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda teknoloji fakültelerinin sorunları genel kapsamda “Tanınma ve Yaklaşım Sorunu”, “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) Kontenjan Sorunları” ve “Türev Mühendislik Sorunları” olarak üç ana başlık altında değerlendirildi.

Tanınma ve yaklaşım sorunu başlığı altında teknoloji fakültelerinin mühendislik eğitimi verdiği YÖK tarafından tanımlanmasına rağmen, ilanlardaki ifadelerin oluşturduğu negatif algı; lisansüstü programlarda hem mühendislik fakülteleri hem de teknoloji fakültelerinde aynı adlı programlar açılması; bazı mühendislik fakültesi lisansüstü programlarına teknoloji fakültesi mezunlarının kabul edilmemesi; enstitülerde ders açma, ders dağıtılması, öğrenci kabulü ve dağıtılmasında, mühendislik ve teknoloji fakültesi öğretim üyeleri arasında taraflı davranılması konuları ele alındı.

MTOK kontenjan sorunları başlığı altında boş kalan MTOK kontenjanlarına genel lise mezunu olan adayların yerleştirilmesi ve bilimsel hazırlıkların kaldırılması ele alınırken türev mühendislik sorunları kısmında ise mevcut süreçte; lisans programlarında, genellikle mühendislik fakültelerinde olan temel mühendislik programlarının teknoloji fakültelerinde açılmasına müsaade edilmeyerek türev mühendisliklere yönlendirilmesi konusu işlendi.

 

- Dekanlar YÖK’ten beklentilerini iletti

Teknoloji Fakültesi Dekanları ise toplantıda YÖK’ten beklentilerini dile getirdiler. Bu beklentiler arasında

  • MTOK kontenjanları kapsamında alınan öğrencilerin eğitimleri, diplomaları, hak ve yetkileri konusunda hiçbir farkın bulunmadığını belirtilmesi, MTOK kontenjanlarının %40 oranında arttırılması ve MTOK tercih butonunun gerekliliğinin görüşülmesi,
  • 2. Kılavuzda “bakınız” bölümünde teknoloji fakültesi mezunlarının mühendis olduğunun belirtilmesi, 6+2 ya da 4+1 konseptleri ile uygulamanın artırılması konusunun görüşülmesi,
  • Doluluk problemi yaşayan bölümlerin yabancı öğrenciler ile kontenjan sorununun iyileştirilmesi,
  • DGS, ek yerleştirme, yabancı öğrenci alımı gibi diğer kanallardan gelen öğrencilerin de kontenjanda yer alması gerektiğinin ve 10 (on) öğrenci sınırında bu öğrencilerin de dikkate alınmasının görüşülmesi,
  • Kontenjanı dolduramayan bölümlerin en azından bir dönem daha öğrenci alımının durdurulmamasının ve kılavuzda yer verilmesinin görüşülmesi,
  • Standart mühendislikler (makine, mekatronik, yazılım vb.) dışında geleceği olan alternatif bölümlerin açılmasına izin verilmesi,
  • Teknik eğitmen yetiştirme amacıyla mühendislik eğitimi aksatılmadan pedagojik ve teknik eğitim verilebileceği konusunun görüşülmesi,
  • Ek-1 %30 kontenjanının dolu bölümleri çıkarttığı zorlukların görüşülmesi

konuları yer aldı.

 ​

-Teknoloji Fakültesi Dekanlar Konseyi

Bilindiği üzere teknoloji fakülteleri; uygulama becerisine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmek ve güçlü bir mesleki ve teknik eğitim sistemine sahip olmak amacı ile 02/11/2009 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Bu fakültelerin kuruluş aşamasındaki kontenjan oranı lise grubu %60 ve MTOK grubu %40 olarak başlatılmış olup, üniversitelerden gelen talepler ve YÖK’ün aldığı kararlar doğrultusunda bu oran önce %70 lise grubu, %30 MTOK grubu ve son olarak %80 lise grubu ve %20 MTOK grubu olarak düzenlendi.

21 teknoloji fakültemizin doluluk oranı yaklaşık %88 olup bu fakültelerde ki mühendislik programlarına yaklaşık 35 bin öğrenci kayıtlı iken bu fakültelerde istihdam edilen öğretim elemanı sayısı yaklaşık 1200’dür.

Şu an teknoloji fakültelerinde, teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi yüksek, üretim ve sektör odaklı mühendisler yetiştirmek amacı ile 7+1 Eğitim Modeli uygulanmaktadır.