​ Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi Toplantısı Konya’da düzenlenlendi

Pilot üniversite seçilen 11 üniversitenin mevcut durumu ele alındı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar: “Yeşil ekonomik kampüsü teşvik ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında üniversitelerimize önemli görevler düşmektedir”

13 Aralık 2022

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar başkanlığında “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi Pilot Üniversiteler Toplantısı” Konya’da düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğindeki toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, pilot üniversite seçilen üniversitelerin rektörleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Toplantıda pilot olarak seçilen 11 üniversitenin sıfır atık, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında halihazırdaki durumları ve bakanlıkların bu alanlara katkıları görüşüldü. Toplantıda ayrıca Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs hedefine ulaşmada önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

- “İklim değişikliği ile mücadele iş birliği içinde mümkün olacaktır”

Toplantıda konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, tüm dünyada iklim değişikliğinin toplumların varlıklarını, insan yaşamını, doğayı ve her türlü canlıyı tehdit altında bırakan bir gerçeklik olduğunu belirtti.

İklim değişikliğine yönelik alınacak her türlü önlemin ancak veri temelli, gerçekçi ve tüm paydaşların katılımıyla, iş birliği içerisinde mümkün olacağına değinen Özvar, tüm dünyayı tehdit eden bu durum karşısında alınacak tedbirlerin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. 2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde dünya liderlerinin üzerinde uzlaştıkları Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi’nin, 193 ülkenin imzasıyla kabul edildiğini hatırlatan Özvar, bu gündemin, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını ekonomik ve sosyal kalkınma konularıyla aynı düzlemde buluşturarak, 2000 yılında hayata geçen Binyıl Kalkınma Hedeflerinin devamı niteliğinde ve bu hedefleri daha da ileri taşıyan bir gündem olarak hazırlandığını aktardı.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi kapsamında; dünya genelinde yoksulluğun azaltılması ve refahın artırılması çabalarına bütün toplumların dâhil edilmesi, kültürel ve sosyal değerlerin korunması ve çevresel zararların engellenmesinin hedeflendiğini ifade eden Özvar, bu yeni küresel kalkınma yaklaşımı içinde çölleşme ve kuraklıkla mücadele, biyoçeşitliliğin korunması gibi sosyal ve çevresel konuların yanı sıra ekonomik büyüme, teknolojik gelişme, istihdam ve sanayileşme gibi ekonomik konularının da sürdürülebilir kalkınma gündemine taşındığını söyledi.

- “Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi” kapsamında daha adil bir mücadele-

İklim değişikliğinin ulusal ve uluslararası fark etmeksizin tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu vurgulayan Özvar, “Bu nedenle iklim değişikliğinin oluşturduğu negatif etkilere yönelik ortaya konulacak mücadele de tüm insanlığın mücadelesidir. Dünya üzerinde her bir ülkenin sorumluluk alması gereken bir süreç ile karşı karşıyayız. Ancak tüm dünyanın bu ortak derdine geliştirilebilecek çözümler de ülkelerin ekolojik tüketim boyutuna yönelik bir ölçeklendirme ile ‘ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi’ çerçevesinde adil bir şekilde yürütülmelidir.” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’de özellikle son yıllarda doğa dostu yeşil bir vizyonu vurgulayan adımların atıldığını belirten Özvar, “Bu bağlamda söz edilmesi gereken en önemli gelişme, Paris Anlaşmasına 7 Ekim 2021 tarihinde resmi olarak taraf olunmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Eylül 2021’de BM Genel Kurulunda dile getirdiği üzere Türkiye, Paris Anlaşmasına taraf olduktan sonra 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşılmayı açık bir hedef olarak belirlemiştir.” dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer önemli gelişmenin, 29 Ekim 2021’de ilgili bakanlığın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmesi ve bünyesinde İklim Başkanlığının kurulması olduğunu hatırlatan Özvar, Şubat 2022’de düzenlenen İklim Şurasıyla birlikte geniş katılımlı bir istişare ortamı oluşturulduğunu ve yakın zamanda çıkması planlanan İklim Kanunu için önemli bir fikri mutabakat temelinin sağlandığına değindi.

- Sıfır Atık Projesi-

Bir başka öne çıkan uygulamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği “Sıfır Atık Projesi” olduğunun altını çizen Özvar, “Söz konusu proje, 21 ülkenin yer aldığı Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nde nisan ayında birincilik ödülü almıştır. Proje kapsamında 2017-2022 yılları arasında 24,2 milyon ton geri dönüştürülebilir atık, ekonomiye kazandırılmıştır. Bununla beraber Ocak 2019’dan bu yana yürürlükte olan plastik poşetlerin ücretli olması uygulaması, poşet kullanımında 3’te 2’lik düşüş sağlamış ve 23 bin ton sera gazının atmosfere salınımını önlemiştir.” ifadelerinde bulundu.

- “Üniversitelerin çevre eğitimi, sürdürülebilirlik, ekolojik farkındalık açısından önemli”

Ulusal düzeyde atılan bu adımların yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kampüslerimizde yürütülecek çalışmaların da önemli olduğunu ifade eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, bu çerçevede üç hususa dikkat çekerek şu şekilde devam etti:

“Birincisi, son 20 yılda sayısı artan yükseköğretim kurumlarımız ile ülkemizin her yerindeki üniversiteler küçük bir şehir işlevi görmektedir. Üniversiteler ve kampüs ortamlarında, hava ve su kirliliği, atıklar, tehlikeli kimyasalların kullanımı gibi birçok faaliyet ve etkinlik ile çevreyi etkilemektedir. Buna duruma ek olarak, kampüsler, inşaat malzemeleri, gıda, enerji kaynakları ve kâğıt gibi malzemelerin ithalatı yoluyla dolaylı etkilere sahiptir. Dahası kampüsler, yapılan çalışmalara göre enerji ve su tüketimi konusunda şehrin geri kalan kısmından çok daha yüksek düzeyde tüketimde bulunmaktadır.

İkinci olarak üniversiteler eğitim ve araştırmalar yoluyla çevre eğitimi, sürdürülebilirlik, ekolojik farkındalığa sahip olma açısından oldukça önemli katkısı vardır. Bu nedenle üniversiteler, bir yandan eğitim ve araştırma, destek hizmetlerin sağlanması ile enerji ve malzeme tüketimi, çevre kirliliğine yönelik önlemlerin alınması konusunda sürdürülebilirliğe önemli katkı sunma kapasitesi vardır. Üniversitelere, bilgideki dönüşümün teknolojik gelişim ve inovasyonun merkezi olarak yeşil ekonomik bir kampüsü teşvik etmek ve iklim değişikliği ile mücadelede öncülük etmede önemli bir görev düşmektedir.

Üçüncüsü, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sergilenecek uyum ve azaltım süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ve gelişmemiş ekonomilere belirli mali yardımlar yapacaklarını beyan etmişlerdir. Bu kapsamda Türkiye’nin de yıllık 3,1 milyar doları aşan miktarda iklim değişikliğiyle mücadele fonlarını alması mümkün görünmektedir. Öte yandan bu fonların hem sağlanması ve hem de kullanımda üniversitelere belirli roller düşebilecektir.”

İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına yönelik atılacak adımları son derece önemsediklerini ve uyum süreçlerinin geliştirilmesinde YÖK olarak koordinasyon görevini kararlılıkla yerine getirdiklerini katılımcılarla paylaşan Özvar, bu kararlılığımızın bir yansıması olarak hayata geçirdikleri, Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi’ni de 11 pilot üniversite ile gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

- “Bugünkü toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirleyeceğiz”

Bu çerçevede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sıfır atık, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, kampüslerdeki mevcut yapıların sürdürülebilir iklim dostu binalara dönüştürülmesi konularında üniversitelere katkılarını son derece önemsediklerini vurgulayan Özvar, toplantıda, Yükseköğretim Kurulunun koordinatörlüğünde önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının belirleneceğini aktardı.

Üniversite ve bakanlık temsilcilerimizin katılımlarıyla oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla, Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs hedefi doğrultusunda, mevzuat ve finansal konular başta olmak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Özvar, projenin sonraki aşamalarında da pilot üniversitelerden edinilecek tecrübeleri tüm üniversitelere teşmil etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

- Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi-

Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi, Yükseköğretim Kurulunda 4 Ekim 2022 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla imzalanan "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" ile hayata geçirildi.

Proje için pilot üniversiteler Bartın Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi olarak belirlendi.


​​​