​​ -Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

-Genç Ofislerin Yaygınlaştırılması ve Gönüllülük Faaliyetlerinin Geliştirilmesi için İş Birliği

-Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar: “Üniversite kampüslerimizde açılan Genç Ofislerde yürütülen ve yürütülecek çalışmalar, üniversitelerimizdeki gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından büyük önem taşımaktadır.”

29 Kasım 2022

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında genç ofislerin yaygınlaştırılması ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol İmza Töreni’ne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, rektörler ve kurum yetkilileri katıldı.

Protokol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolü ile Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumları arasında iş birliği artırılacak.

YÖK Başkanı Özvar protokol imza töreninde yaptığı konuşmada bu iş birliği ile yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin eğitsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetlerini zenginleştirilmesi ve kişisel kapasitelerinin gelişmesine olanak sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

- Bakanlık ile üniversiteler arasında temas noktası: Genç Ofisler

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumları arasında iş birliğinin artırılmasının da hedeflendiğine dikkat çeken Özvar, “Malumunuz olduğu üzere, YÖK iş birliğiyle birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından üniversite kampüslerimizde Genç Ofisler açılmaktadır. Genç Ofislerde yürütülen ve yürütülecek çalışmalar üniversitelerimizdeki gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından büyük önem taşımaktadır. Birazdan imzalayacağımız protokolle bir yandan Genç Ofislerin üniversitelerimizde daha etkin ve verimli çalışması sağlanırken diğer taraftan da bu ofislerin üniversitelerimizle Gençlik ve Spor Bakanlığımız arasında temas noktası olması sağlanacaktır. Böylece Bakanlığın hizmetlerinin yükseköğretim ortamında bulunan her gence daha kolay ulaştırılması sağlanmış olacaktır.” ifadelerinde bulundu.

Yeni “genç ofisleri” sayesinde öğrencilerin, yararlanabilecekleri gençlik faaliyetlerinin tanıtıldığı ve organize edildiği mecralarda bir araya gelerek çevrelerini genişletebileceğine değinen Özvar, Genç Ofisler sayesinde öğrencilerin mezun olduktan sonraki döneme, yani iş dünyasına uzanacak olan ilişkiler kurabileceklerinin altını çizdi.

- Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilere Bakanlıkta Staj Yapma İmkânı

Bu anlamda genç ofislerin, gönüllülüğü yaygınlaştıran, öğrencilerin deneyim kazanacakları ortak alanlar haline geleceğine inandığını katılımcılara aktaran Özvar, “Bu protokol, gönüllülüğü yaygınlaştıracak birçok proje ve faaliyetin gerçekleştirilmesine öncü olacak, yükseköğrenimlerine devam eden gençlerimizin kişisel gelişimlerine önem veren, gönüllülük bilincine sahip, sağduyulu bireyler olarak yetişmelerine imkân sağlayacaktır. Protokolle ayrıca, gençlik ve spor faaliyetlerinde nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla Spor Bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerimize, Bakanlığın ilgili birimlerinde staj yapma imkânı da sağlanacaktır.” diye konuştu.

Yurt planlamalarında kullanılmak üzere yükseköğretim yerleşme verilerini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile paylaştıklarına değinen Özvar bu alanda iş birliklerini genişlettiklerini ve Bakanlığın barınma hususunda yükün çoğunu üstlenerek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarında karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirecek şekilde bu önemli mevzuyu yönettiklerini sözlerine ekledi.

- “Kamu ve vakıf yükseköğretim kurumları arasında barınma dengesizliğini azaltmak istiyoruz.”

Vakıf yükseköğretim kurumlarının yurt kapasiteleri arasında büyük bir farklılaşma olduğuna dikkat çeken Özvar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Öğrencilerine çok iyi sosyal imkanlar sunan vakıf yükseköğretim kurumları olduğu gibi, barınma ve sosyal imkanlar açısından henüz emekleme aşamasında olan kurumlar da vardır. Daha önce açıkladığım gibi, 79 vakıf yükseköğretim kurumumuzun toplam yurt kapasitesi 35 bin civarındadır. 700 bin civarında öğrenciye sahip vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin %5’ine tekabül eden bir yurt kapasitesine sahip olmalarını -doğrusu- oldukça düşük bir seviye olarak görüyoruz. Bu sebeple, artık, vakıf yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarını belirlerken öğrencilerin barınma kapasitelerini de dikkate almak istiyoruz. Böylece, Yükseköğretim Kurulu olarak kamu ve vakıf kurumları arasında barınma konusundaki dengesizliği azaltmak istiyoruz.”

Yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca sadece eğitim-öğretim faaliyetlerine katıldığı kurumlar olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, üniversitelerin, verdiği eğitim ve öğretimin yanı sıra nitelikli, özgüveni yüksek, sorumluluk duygusu gelişmiş, empati kurabilen, bulunduğu ortama rahatça uyum sağlayarak karşılaştığı zorluklarla kolaylıkla baş edebilen bireylerin topluma kazandırıldığı kurumlar olarak görmekte olduğunu ifade etti.

Bu protokolün, gençlerimize sunduğu faaliyetler, etkinlikler ve zengin içerik ortamı oluşturması hedefi ve iddiasıyla çok kıymetli olduğunu sözlerine ekleyen Özvar, bu iş birliği protokolünün Kurulumuz, Bakanlığımız, üniversitelerimiz, öğrencilerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Bakan Kasapoğlu ise imza törenindeki konuşmasında genç ofislerin bu işin başlangıcı olduğunu gençlerle birlikte yönetme ve bu ruhu inşa etmenin en önemli amaçlarından birisi olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Genç ofislerimiz, gençlerimizin kendi inisiyatifiyle oluşturdukları kültür, sanat, sportif pek çok çalışmanın ortaya konduğu alanlardı ve hamdolsun hızlı bir şekilde bu genç ofis çalışmalarını beraberce büyütmüş olduk. Bununla beraber ‘gönüllülük faaliyetleri’ 2019 yılında başlattığımız gönüllülük yılı çerçevesinde yine üniversitelerimizle birlikte geliştirdiğimiz ve hamdolsun YÖK'ün aldığı önemli bir inisiyatifle üniversitelerdeki müfredata eklenen bir çalışma olarak bugün pek çok üniversitemizde ders olarak okutuluyor." diye konuştu.

Üniversitelerdeki genç ofis sayısını en kısa sürede tüm üniversitelere yayarak daha yüksek bir noktaya taşıyacaklarını kaydeden Kasapoğlu, "Şu ana kadar üniversitelerimizde 118 genç ofisimiz var. Bu iş birliği aynı zamanda bir fırsat eşitliği çalışmasıdır. Şu an itibariyle 400 bine yakın gencimizin bu ofislerden istifade ettiğini görüyoruz. Her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlamak bizler için en büyük hedef." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çok güçlü tesis alt yapısıyla bir spor ülkesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Üniversitelerimizdeki spor alt yapısını güçlendirme noktasında üniversitelerimizle çok farklı iş birliklerimiz var. Hem tesisleşmeye yönelik hem bu tesislerin kullanımına yönelik bugün yeni bir sürece geçiyoruz. Spor bilimleri fakültelerinin eğitim süreçleriyle ilgili yeni bir döneme başlıyoruz. Spor bilimleri fakültelerindeki 6 dönemlik eğitim sonrası 2 dönemi bakanlığımızın tüm tesislerini bu işe açarak 6+2 şeklinde yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Öğrencilerimiz 6 dönemlik dersin akabinde 2 dönem bakanlığımızın tesislerinde ilgi alanlarına göre eğitim yapacaklar, staj yapacaklar. Böylece çok daha nitelikli spor insanlarını yetiştirmiş olacağız."

- İş Birliği Protokolü

İmzalanan protokolle, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliğiyle üniversitelerimizde yürütülecek gönüllülük faaliyetleri başta olmak üzere proje ve faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, genç ofislerin yaygınlaştırılması ve üniversiteler ile genç ofisler arasında yapılacak iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Genç ofisin görev alanı kapsamında düzenlenecek geniş katılımlı konferans, panel vb. etkinliklerin mali desteği Gençlik ve Spor Bakanlığı; bu etkinlikler için gerekli mekân tahsisi ve kampüs içi diğer destek hizmetlerinin ise ilgili üniversiteler tarafından karşılanacak ve üniversitelerde seçmeli ders olarak Gönüllülük Çalışmaları dersinin yaygınlaştırılması ve dersin konularının pratik ağırlıklı işlenmesi sağlanacak.

Spor bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin Bakanlığın ilgili birimlerinde staj yapabilmeleri için Bakanlık ve üniversiteler iş birliği kuracak; bu öğrencilerin alana özgü beceri ve yetkinliklerini artırmak amacıyla spor bilimleri fakültelerinde eğitimin 6 dönemi okulda 2 dönemi Gençlik ve Spor Bakanlığının uygulama tesislerinde olmak üzere 6 + 2 dönem olarak düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.


​​​