​​

- Enerjide Yerli ve Millî Teknolojinin İlk Adımı “Enerji Akademi”ye Yoğun İlgi

- YÖK ile EÜAŞ arasında imzalanan “Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında Akademi Üniversitelerinden toplam 102 proje teklifi verildi

- YÖK Başkanı Özvar: “Üniversite sanayi iş birliği konusundaki adımlarımızın somut çıktılarını topluyoruz.”

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Elektrik Üretim A. Ş. (EÜAŞ) arasında 9 Haziran 2022 tarihinde enerji alanında uzun vadeli stratejiler, uygulamalar ve katma değeri yüksek millî teknolojilerin geliştirilmesi, enerji piyasasındaki sermayenin milli ekonomideki payının artırılması amacıyla imzalanan “Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında 2022 yılı proje başvuruları tamamlandı. Enerjide yerli ve millî teknolojinin ilk adımı olan Enerji Akademi Programı’na ilgi yoğun oldu.

EÜAŞ’ın ihtiyaç duyduğu yerli ve millî araştırma ve teknoloji alanına akademi üniversitelerinden 102 proje teklifi geldi. Gazi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden 28’er, Marmara Üniversitesinden 24, İstanbul Teknik Üniversitesinden 12 ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 10 proje başvurusunda bulunuldu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, ülkenin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle imzaladıkları protokollerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Üniversite sanayi iş birliği konusundaki adımlarımızın somut çıktılarını topluyoruz. İş birliği çalışmalarımız sonuç vermeye devam ediyor. Üniversitelerin ve araştırmacıların projelere gösterdikleri yoğun ilgi bizi mutlu ediyor.” dedi.

Protokol uyarınca Enerji Akademi Üniversiteleri ile EÜAŞ arasında Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknoloji, Enerji Yönetimi, Enerji Ekonomisi, Enerji Üretimi, Enerji Kaynakları gibi enerji alanıyla ilgili lisansüstü programlara yönelik projeler yürütüleceğini belirten Özvar, projelerde yer alan ve bir lisansüstü programdan mezun olan öğrencilerin, EÜAŞ’ta istihdam edilebileceğini, program sonunda verilecek diplomanın, öğrenciye üniversitelerin lisansüstü programlarda vermekte olduğu diplomalar ile aynı hakları sağlayacağını vurguladı.

Hidrolik ve termik santrallardan doğalgaz santrallarına, maden sahalarından otomasyon sistemlerine ve enerji verimliliğine geniş bir alanda gerçekleştirilen proje başvuruları Enerji Akademi İdari Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.

Enerji Akademi İdari Kurulunca yürütülmesi uygun bulunan projelerle bir taraftan bilimsel bulgu, buluş ve teknolojilerin kısa vadede ve verimli şekilde rekabetçi ürüne dönüşebilmesi diğer taraftan proje kapsamında Ar-Ge bazlı lisansüstü eğitim programları düzenlenerek enerji alanında beşerî sermayenin güçlendirilmesi hedefleniyor.