YÖK’ÜN YENİ PROJESİ:

AKADEMİK YABANCI DİL DESTEĞİ PROJESİ

YÖK’TEN DOKTORALI ARAŞTIRMACILARA ULUSLARARASI NİTELİKLİ YAYIN YAPMALARI İÇİN YABANCI DİL DESTEĞİ

17 Mayıs 2022

 

Genç bilim insanlarının uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerilerini geliştirmek ve Türkiye’de yapılan bilimsel araştırmalarını uluslararası düzeyde daha görünür kılmak için YÖK tarafından yeni bir proje geliştirildi. Bu amaçla, yabancı dilde akademik yazma becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı hayata geçiriliyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada Türkiye’deki üniversitelerde kaliteli ve kapsamlı yayınlar yapıldığını ve bu yayınların, uluslararası görünürlüğünün hak edilen düzeye gelmesi için söz konusu projenin önemli bir katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Akademisyenlerimiz tarafından üniversitelerimizde yapılan çok nitelikli bilimsel araştırmaları, uluslararası düzeyde daha görünür kılmak gerekiyor. Bugün dünyada bilimin dili ağırlıklı olarak İngilizcedir. Dolayısıyla, bilimsel dergilerin büyük bir kısmı İngilizce yayınlanmakta ve dili İngilizce olan makalelere daha fazla atıf yapılmaktadır. Türkiye’de bilimsel üretimimizi daha görünür kılmanın yolu büyük ölçüde bilimsel yayınlarımızın bu dergilerde yayımlanmasından geçmektedir. Bunun için de akademisyenlerimizin yabancı dilde yazma becerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Yeni projemiz bu açıdan çok çok önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem katılımcı sayısını artırmayı hem de projenin içeriğini daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz."

Program kapsamındaki eğitimler, eğitim dili yüzde yüz İngilizce olan ve akademik İngilizce konusunda deneyimli Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından çevrimiçi olarak verilecek.

Bu yıl, program kapsamındaki eğitimlerden aşağıdaki şartlara sahip toplam 200 akademisyen faydalanabilecek.

a) Doktora derecesine sahip olmak,

b) Son üç yıl içinde (Mayıs 2019 tarihinden itibaren) YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az 70 puan aldığını belgelendirmek,

c) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen yirmi devlet üniversitesinden birinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda çalışıyor olmak.

Eğitimleri 2022-2023 eğitim öğretim yılının güz döneminde başlayacak programın ilk aşamasında, YÖK tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde, yeterli dil puanına sahip kursiyer adaylarının listelerinin ilgili üniversiteler tarafından belirlenerek YÖK’e iletmesi gerekiyor.

Yapılan incelemeler neticesinde kurs için uygun bulunan adaylar ikinci aşamada, ODTÜ tarafından gerçekleştirilecek çevrimiçi bir seviye belirleme sınavına alınacak ve adayların hedef becerilerdeki seviyeleri belirlenecek.

Eğitimi alması uygun bulunan kursiyerlerin eğitimin gereklerini yerine getirmelerini ve eğitimden en üst derecede fayda alabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim süresince devam durumu, verilen sunum/yazma ödevlerinin yapılması gibi performans kriterleri eğitimi verecek kurum ile YÖK tarafından takip edilecek. Çevrimiçi olarak verilecek olan eğitimin süresi 90 saat olarak planlandı.


Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi usul ve esasları için tıklayınız.

Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi aday kursiyer sayısını görmek için tıklayınız.