​​​​​​​​​​​​

- YÖK’TE, “YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

- “YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM” YÖK’TE MASAYA YATIRILDI

- YÖK, GENÇ İSTİHDAMINI ARTIRMAK İÇİN PAYDAŞ KURUMLARLA BİR ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ

11 Kasım 2021 / Ankara​

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından, genç istihdam oranının artırılması ve yeni dönemde yükseköğretimde mesleki eğitimin yol haritasının belirlenmesi amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla “Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ve Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaş kamu kurumlarının yanı sıra, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ile sanayi ve ticaret odalarının temsilcileri ve farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar endüstrinin ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün karşılanması için mesleki eğitimin önemli bir itici güç haline geldiğini belirterek Kovid-19 salgınıyla yaşanan küresel krizin seyri ve süresiyle ilgili yaşanan belirsizliğin, mesleki eğitimin önümüzdeki dönemde daha da önemli bir rol oynayacağını ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Özvar, 2025'e kadar dünyada, dijital dönüşüm nedeniyle 85 milyon işin yok olabileceği, aynı zamanda yeni çalışma hayatına daha uyumlu 97 milyon yeni işin ortaya çıkacağının öngörüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda, çalışma hayatında yaşanan değişimler neticesinde, iş gücü piyasasında ileri düzeydeki yeterliklere sahip insan kaynağı ihtiyacının giderek artacağı ve daha önce bir yükseköğretim programından mezun olan yetişkinlerin de yeterliklerini geliştirmek amacıyla tekrar bir mesleki eğitim programına kaydolma eğilimi göstereceği gerçeği, hepimizce hazırlıklı olmamızı gerektiren bir gerçektir.

Bu kapsamda, mesleki eğitimde geleceğin mesleklerinin ve yeni mesleki eğitim modellerinin belirlenmesine, esnek meslek profillerinin oluşturulmasına ve bu yönde öğrencilere gerekli becerilerin kazandırılmasına yönelik stratejik çalışmalar ivedilikle hayata geçirilmek zorundadır."

 ​

- "Üniversite mezunlarının istihdam oranını artırmak temel hedeflerimizden"

YÖK Başkanı Özvar, 25-64 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının istihdam oranının OECD ortalamasının yüzde 84, Türkiye için bu oranın yüzde 74 olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bütün taraflarla birlikte Yükseköğretim Kurulu olarak yeni dönemde bu oranın yükselmesine katkı vermek temel hedeflerimizden birisi olacaktır. Bu kapsamda, bugünkü çalıştayın odak noktası, yükseköğretimde yalnızca meslek yüksekokulları değil, tüm yükseköğretim programlarında verilen mesleki eğitimdir. Zira meslek yüksekokullarında olduğu kadar üniversitelerin mühendislik, tıp, eczacılık, arkeoloji ve sosyoloji programlarında da mesleki eğitim verilmektedir. YÖK'ün yeni vizyonuna göre, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı, Başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden birisi olacaktır. Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasasını takip eden ve kendi mezunlarının istihdamını izleyen bir üniversite yönetimi anlayışının hakim kılınmasını önceleyeceğiz."

Özvar, yeni dönemde, yükseköğretim kademesindeki mesleki eğitim öğrencilerinin ve mezunlarının yanı sıra üniversitelerdeki eğiticilerin de niteliğinin artırılmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu aktardı. Beceri eğitimine dayalı mesleki eğitim için öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını yüksek gördüklerini vurgulayan Özvar, yeni dönemde bu sayıyı düşürmek için çalışacaklarını anlattı.

Başkan Erol Özvar, "Ülkemizde Kovid-19 salgınıyla birlikte ekonomide ve iş gücü piyasasında yaşanan dönüşümlere ve 11. Kalkınma Planı'nda belirtilen meslek profiline uygun iş gücünün yetiştirilmesi için yükseköğretim programlarında güncelleme yapılacak. Bu bakımdan mesleki eğitimde müfredatın güncellenmesi, her mesleğe ait becerilerin seviyelere göre belirlenmesi, yetkinliklerin tanımlanması ve geleceğin mesleklerine yönelik becerilerin, örneğin dijital beceri, eleştirel düşünme, yenilik ile problem çözme becerileri gibi öğrencilere kazandırılması öncelikli atacağımız adımlar arasında olacak." şeklinde konuştu.

 ​

- "Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek istiyoruz"

Uygulamalı eğitimleri artırmak ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek istediklerini vurgulayan YÖK Başkanı Özvar, şöyle devam etti:

"Üniversite ile sanayinin bu etkileşiminin üretimde çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz. Mesleki eğitimde yetişen insan kaynağı profilinin daha fazla sanayi ve iş dünyası odaklı olması gerekirken, üniversitelerin sanayi ve iş dünyasıyla ilişiklerinin istediğimiz düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. YÖK'ün yeni döneminde, üniversite-sanayi iş birliği modellerinin geliştirilmesi de ayrı bir konu başlığı olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, üniversitelerin bazı bölümlerinin, sanayinin belirli yerlerinde konumlandırıldığı yeni modeller gündeme getirilecektir. Bu sebeple yapılan bu çalıştayın yeni dönemde öncelikle üniversite ve iş dünyası ilişkilerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Erol Özvar, Türkiye iş gücü piyasasında iş gücü arz ve talebi arasındaki nicelik ve nitelik uyuşmazlığının önemli bir sorun olduğunun altını çizerek, "Üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlenmesi ile çalışma alanlarına göre sanayi tarafından Başkanlığımıza iletilecek istihdam projeksiyonları ile üniversite kontenjan planlamalarının daha rasyonel yapılabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni dönemde yaşanabilecek olağanüstü durumlara karşı yeni işyeri eğitim modellerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Özvar, şu bilgileri paylaştı:

"Mesleki eğitimin niteliğinin arttırılması, üniversite sanayi iş birliğinde daha somut adımlar atılması noktasında 'Uzmanlaşmış Meslek Yüksekokulları' gündeme gelecek. Meslek yüksekokullarında çok sayıda program yerine bir program üzerinden uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının fevkalade önemli bir işlev göreceğini, üniversite-sanayi iş birliğinde bilhassa ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasında fevkalade roller oynayabileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının açılması gündeme gelecektir. Bu açıdan üniversitelerimizin çok kıymetli temsilcilerine buradan bu konuda bir adım atmalarını, bu konuda bu mesele üzerinde biraz düşünmelerini ifade etmek isterim. Yükseköğretim Kurulu olarak önümüzdeki günlerde bu konuda yükseköğretim kurumlarımızla paylaşacağımız birtakım usul ve esaslar gündeme gelecektir. Akabinde üniversitelerimizde bu konuda çalışmaların başlatılmasını kendilerinden isteyeceğiz. Bu açıdan meslek yüksekokullarını daha etkin, sanayinin beklentilerine daha doğrudan nitelikli iş gücünün kazanılmasına katkı vereceğine inanıyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu’nun başkanlığında,​ YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz tarafından “Yükseköğretim Kademesindeki Mesleki Eğitimin Mevcut Durumu” ve YÖK MYO Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından “Mesleki Eğitimde Uygulamalı Eğitim” konularında sunumların yapıldığı birinci oturum gerçekleştirildi.

 ​

- Çalıştayda 4 başlık ele alındı

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz'ün başkanlığında “Mesleki Eğitimde Kalitenin Artırılması”, “Mesleki Eğitimde İş Yeri Eğitimi”, “Genç İstihdamında Yükseköğretimin Rolü” ve “Genç İstihdamında Sektörlerin Rolü” başlıklı dört farklı konuda çalışma grupları oluşturulduğu ikinci oturum gerçekleştirildi.

Grup çalışmalarının ardından yapılan grup raporlama sürecinin ardından yapılan istişareler neticesinde sonuç raporu hazırlanarak değerlendirmelerde bulunuldu.


​​​