​​​
- YÖK, AKADEMİDE LİYAKATI ARTIRMAYI HEDEFLEYEN DÜZENLEMELERE DEVAM EDİYOR

- YÖK'TEN AKADEMİDE “KALİTE, LİYAKAT VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ" ARTIRMAYA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

18 Mayıs 2021

 

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle akademide “kalite ve liyakatı" esas alan bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bugün yürürlüğe giren iki yönetmelikte getirilen yenilikler şu şekilde özetlenebilir:

1) Yabancı dil asgari puan şartı artırıldı

Yükseköğretim Kurulunun tespitleri ve öğrencilerden gelen talepler üzerine "yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki" öğretim görevlisi kadroları ile "yabancı dil dersi veren öğretim görevlisi" kadrolarına atanmak için aranan asgari puan şartı 85'e yükseltilmiştir.  Böylelikle öğrencilerimize "yabancı dil eğitimi verecek hocalarda" aranacak yabancı dil yetkinliği yükseltilmiştir.

2) Araştırma Üniversiteleri “öncelikli alan" araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda “liyakat" ilkesi ön plana çıkarıldı

Konuyla ilgili Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te iki önemli değişiklik yapılmıştır.

- Bu değişikliklerden birisi Araştırma Üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek "öncelikli alan araştırma görevlisi seçiminde" nesnel kriterlerin (ALES ve yabancı dil merkezi sınav puanları) belirleyici etkisi artırılmıştır.

- Diğer önemli değişiklik ise ön değerlendirme sonucunda sınava çağrılacak aday sayısı ilan edilen kadronun on katı iken bu üniversiteler için üç katını geçemeyecektir.

Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz “YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi"nin tanıtım toplantısında, bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduğumuzu ve bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapacağımızı ifade etmiş idik.

Akabinde Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine eklediğimiz yeni hükümle, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına atama ve yükeltmelerde tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmının veya tamamının yazılması yolu kapatılmıştır.

Bugün yayımlanan değişiklikler de “liyakat ve fırsat eşitliğini" artırma çabamızın devamı niteliğindedir. Bu istikamette düzenlemelerimiz devam edecektir.​​​