​​​

-YÖK ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ UZAKTAN ÖĞRETİMİN BİR AYLIK FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

- YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERDEKİ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK DEĞERLENDİRME

-YÖK'TEN, SALGIN SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDEKİ UZAKTAN EĞİTİMİN BİR AYLIK DURUM TESPİTİ

3 Mayıs 2020


YÖK tarafından, küresel Kovid-19 salgını sürecinde üniversitelerde başlatılan uzaktan öğretim süreçlerinin mevcut durumunu tespit etmek ve daha da iyileştirilmesi faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere bir veri analiz çalışması yapıldı.

Çalışmada doğrudan üniversite rektörlüklerinden istenilen bilgiler sonucunda elde edilen veriler kullanıldı. Bu kapsamda 127 Devlet ve  62 Vakıf olmak üzere toplam 189 üniversiteden toplanan farklı alanlardaki bütün veriler değerlendirilerek analiz edildi. Yapılan bu çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre:

Üniversiteler uzaktan öğretime hızlı geçiş sağladı

Üniversitelerimiz uzaktan öğretime geçiş konusunda önemli gayretler göstermiş birçok üniversite kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamlamıştır. 189 Üniversiteden 121'i (%64'ü)  23 Mart 2020 (YÖK'ün üniversitelerde eğitime ara vermesinden bir hafta sonra), 41'i (%21,6'sı) ise 30 Mart 2020, 25'i ise (%13,2'si) 6 Nisan 2020 tarihlerinde uzaktan öğretim uygulamalarına başlamıştır.

Bu sonuçlar üniversitelerin çok kısa sürede uzaktan öğretime geçiş süreçlerini tamamladıklarını göstermektedir.  

tablo01.jpg 

Bahar Dönemindeki derslerin %90.1'i uzaktan öğretimde açıldı

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde üniversitelerimizde yürütülmekte olan toplam ders sayısı 736.341 iken küresel salgın sonrası uzaktan öğretim kapsamında açılan ders sayısı toplam 663.808 olarak gerçekleşmiştir. Bahar Dönemindeki derslerin %90.1'i uzaktan öğretim olarak açılmıştır.

tablo02.jpg

Teorik derslerin neredeyse tamamı uzaktan öğretimde açıldı

Üniversitelerin neredeyse tamamına yakını (%99.2) teorik derslerini, yaklaşık %89'u ise  uygulamalı derslerin teorik kısımlarını uzaktan öğretim yöntemiyle yürütmeye başladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Üniversitelerin %75'inin uzaktan öğretimle verilebilecek uygulamalı dersleri bu dönemde uzaktan öğretim yoluyla verdiği görülmektedir. 

tablo03.jpg 

Açılan derslerin %22'sinde canlı sınıf uygulaması

Uzaktan öğretim yöntemiyle açılan derslerin %22'sinde canlı sınıf uygulaması gerçekleştirilmektedir.  Canlı ders uygulamalarını Vakıf Üniversiteleri %53,2 oranında “tüm derslerde zorunlu" tutarken, bu oran devlet üniversitelerinde %29.1 olarak gerçekleşmiştir. Canlı sınıf uygulaması oranı yüksek lisans derslerinde %25.9, doktora derslerinde %24.2, lisans derslerinde %22.1 ve önlisans derslerinde ise %17.8 olarak gerçekleşmiştir.

tablo04.jpg 

Uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alan “Sosyal Bilimler"

Bu süreçte üniversitelerimiz tarafından uzaktan öğretim uygulamaları en yoğun şekilde “Sosyal Bilimlerde" (%91) uygulanırken, aynı oran Fen Bilimlerinde %78, Mühendislik analında %77 olarak gerçekleşmiştir. Yoğunluğun en düşük olduğu bilim alanı ise “Sağlık Bilimleri" (%54) olmuştur.

Uzaktan öğretimde çeşitli etkinlik ve değerlendirme yöntemleri

Küresel salgın döneminde üniversitelerin uzaktan öğretimde ölçme değerlendirme kapsamında ara sınav uygulamalarını netleştirdikleri ve ödev, proje, çevrimiçi sınav ve kısa sınav  gibi farklı çevrimiçi değerlendirme yöntemlerini uyguladıkları görülmektedir. Üniversitelerimiz ara sınavların ölçme ve değerlendirmesini ağırlıklı olarak “Ödev" (%90,5) ve “Proje" (%83,10) yoluyla yapmayı uygun görmüştür.

tablo05.jpg 

Öğretim elemanlarına yönelik süreçle ilgili bilgilendirme ve destek hizmetleri

Hızlı bir şekilde geçilen uzaktan öğretim uygulamalarına öğretim elemanlarının entegrasyonunun sağlanması konusunda üniversitelerin ciddi gayret gösterdikleri görülmektedir. Küresel salgın sürecinde üniversitelerin %97'si öğretim elemanlarına uzaktan öğretim uygulamaları hakkında “teknik destek" sağlarken %79'u online eğitimler vermektedir. Ayrıca üniversitelerin %39'u öğretim elemanlarına pedagojik destek sunmaktadır.

tablo06.jpg 

Öğrencilere yönelik süreçle ilgili bilgilendirme ve destek hizmetleri

Bu süreçte üniversitelerin %95'i öğrencilerine süreç ile ilgili “Sms, e-posta" yoluyla bilgilendirme yaparken, %91'i “teknik destek hizmeti" sunmakta,  %83'ü “iletişim noktası" oluştururken, %70'i de “yeni görevlendirmeler" yapmıştır.

tablo07.jpg