​​​​

YÖK’TEN HEMŞİRELİK PROGRAMLARINDAKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN ALINAN YENİ KARAR​

10 Nisan 2020


Bilindiği üzere COVID 19 Salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar Dönemi, Yükseköğretim Kurulu kararı ile sonlandırılmış, ancak teorik derslerle birlikte uygulamalı bazı derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülebileceği, yaz öğretiminde de telafi eğitimlerinin yapılabileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Yükseköğretim kurumlarındaki hemşirelik programlarındaki öğrencilerimiz de söz konusu dönem içerisinde yaklaşık 5-6 hafta arasında hastanelerde uygulamalı eğitime devam etmişlerdi.

Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerin, yaşa​nan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj / uygulama eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de tamamlayabilmeleri, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları ile birlikte değerlendirilerek karara bağlandı ve yükseköğretim kurumlarına iletildi.