​​

8 Aralık 2023 Tarihli ve 32393 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 66 (Altmış Altı) Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Aday Duyurusu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/1575​4 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Başkanlığımızda istihdam edilecek 66 (altmış altı) sözleşmeli personel pozisyonuna müracaat ederek şartları sağlayan adaylardan asıl ve yedek olarak belirlenenlerin listesi 05.02.2024 tarihinde web sayfamızda ilan edilmiştir.​

13.05.2024 tarihinde ilan edilen yedek adaylardan 31.05.2024 tarihine kadar evrakını teslim etmeyen adayların yerine atanmaya hak kazanan yedek adayların listesi aşağıda yer almaktadır.

Temizlik ve Diğer Hizmetler pozisyonu listesi için tıklayınız.

Bulaşıkçı pozisyonu listesi için tıklayınız.

Atanmaya hak kazanan adayların istenilen belgeleri Kurulumuz Personel Daire Başkanlığına 03.07.2024-17.07.2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir. Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyenlerin yerine atanmaya hak kazan​an yedek adaylar sırasıyla web sayfamızda ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kazanan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

İletişim Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600 Cadde No: 10 06800 Çankaya/ANKARA

Tel: (0 312) 298 75 69-70-71​​