​​

2022 2. Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Kontenjan Talepleri

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” nin 12/1 maddesi gereğince; 2022 2. Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri toplanacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere rektörlük personel daire başkanlıklarınca doldurulması istenilen talep bilgileri http://www.yok.gov.tr Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) içerisinde yer alan “Personel İşlemleri” “ TUS Kontenjan Talep Formu” sekmesinden yapılacaktır. Talep bilgilerinin en son 22 Haziran 2022 çarşamba günü saat 23.59’ a kadar girilmesi gerekmektedir.​​