Dr​. Sıddık TOPALOĞLU

​​
​   
   Doğum yeri ve tarihi: İzmir - 1961

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih: D.E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Akademik Unvanlar:

  • D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

            (Bilim Uzmanı),1983

  • D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

            (Bilim Doktoru),   1992

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

  • Ç.S.G.B. İş Teftiş İzmir Grup Başkanı (2001-2007)

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Terfiş Kurulu Başkanı( 2007-2008)

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar  Yardımcısı (2008-2012)
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Terfiş Kurulu Başkanı (2012-2014)
  • Ç.S.G.B. Bakanlık Müşaviri (2014-2018)
  • Yükseköğretim Kurulu Üyeliği (2018-)

Başlıca 5 eseri (Kitap)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı (Haklar, Yardımlar, Yükümlülükler,Tazminat ve Ceza Sorumlulukları) (Faruk Çınkı ile beraber TİSK, 2014, Ankara)

YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

30.05.2018 tarihinde YÖK  Denetleme Kurulu Üyeliğine atanmıştır.