TumDuyurular97Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İnternet Sitesi3.04.2020 20:56:492547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2020 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik htmlFalseaspx
Ana Sayfa94Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İnternet Sitesi3.04.2020 20:56:49Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş 3713 Sayılı Kanun ile Şehit ve Yakınlarına (Eş ve Çocuklarına) Özel Öğrencilik Usul ve htmlFalseaspx
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı143Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İnternet Sitesi3.04.2020 20:56:49Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 124 htmlFalseaspx
Mevzuat110Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İnternet Sitesi3.04.2020 20:56:49Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843 htmlFalseaspx
Tarihçe111Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İnternet Sitesi3.04.2020 20:56:49Yükseköğretim, 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa'nın 130 htmlFalseaspx
Yurtdışından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş121Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İnternet Sitesi3.04.2020 20:56:49öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans htmlFalseaspx
YÖK Bursu ve Destekleri119Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İnternet Sitesi3.04.2020 20:56:49Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Programı: Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı htmlFalseaspx
Kendi İmkanlarıyla Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar117Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İnternet Sitesi3.04.2020 20:56:49Yükseköğretim Kurumları E-Tebligat (UETS) Adresleri yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir htmlFalseaspx
Site Haritası102Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İnternet Sitesi3.04.2020 20:56:49Yükseköğretim Kurumları E-Tebligat (UETS) Adresleri Burslusu Öğrenciler Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş Güz ve htmlFalseaspx
yuksek_ogretim_kurulu_uyeleri113Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İnternet Sitesi3.04.2020 20:56:49Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş 3713 Sayılı Kanun ile Şehit ve Yakınlarına (Eş ve Çocuklarına) Özel Öğrencilik Usul ve htmlFalseaspx