Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Eskişehir, 1951

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; 1976

 

 

Akademik Unvanlar

 


 • Doktora; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı; 1993
 • Doçentlik Unvanı; 1997
 • Profesörlük Unvanı; 2003

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerde ve Eskişehir Eğitim Enstitüsünde, Öğretmen (1976-1986),
 • Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünde Okutman (1986-1994)  ve Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi (1994-1995),
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesinde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı (1995-1998) Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı (1998-2003),
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde, Öğretim Üyesi ve ÖSYM Başkanı (2003-2005),
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi (2005 - 2012), Eğitim Fakültesinde Dekan (2007-2012), Rektör Yardımcısı (2011-2012),
 • Yükseköğretim Kurulu Üyeliği ve Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyeliği (2012-Devam),
 • Üniversitelerdeki öğretim üyeliği görevinin yanında idari görevler olarak yönetim kurulu üyeliği, senato üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekanlık ve rektör yardımcılığı, üniversiteler arası kurul üyeliği gibi görevlerde bulundu. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çeşitli projelerde görev aldı, hizmet içi eğitim ve seminer çalışmalarında bulundu.

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 

Telif kitaplarından bazıları:

 • Eğitim Bilimine Giriş,
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi,
 • Örgüt Kültürü, 
 • Eğitimde Mükemmellik Arayışı
 • Öğretim Liderliği

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 

 

Üniversitelerarası Kurul kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 27.02.2016 tarihinde YÖK Üyeliğine atanan Prof. Dr. Mehmet Şişman, 28 Şubat 2020 tarihinde aynı usul ile tekrar üyeliğe atanmıştır.