Prof. Dr. Mehmet ÇELİK

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Niğde, 1965

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği; 1989

 

 

Akademik Unvanlar

 


 • Doktora; ODTÜ; 1997
 • Doçentlik Unvanı; 2003
 • Profesörlük Unvanı; 2010

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Müh.Bl., Araştırma Görevlisi,1989-1997
 • The Ohio State University, Gear Dyn. Lab., Visiting Scholar,1995-1996
 • Kara Harp Okulu, Teknik Bilimler, Makine Bölümü Öğretim Üyesi,1997-2000
 • KTO Karatay Üniversitesi, Mekatronik Müh. Bl. Başkanı, Eylül 2010-2013
 • KTO Karatay Üniversitesi, Müh. Fak. Dekan Yardımcısı, Ekim 2010-2014
 • KTO Karatay Üniversitesi, Makina Müh. Bl. Başkanı, Haziran 2011-2015
 • KTO Karatay Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst. Müdür Vekili, Ocak 2011-2015
 • NATO-RTO AVT ve SET Panelleri, Working Group Member, 2004-2013
 • TÜBİTAK-TEYDEB, USETEG (Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu) Yürütme Komitesi Üyesi, 2013-2015
 • Aselsan A.Ş, Ultra Hassas İşleme Sistem Geliştirme Proje Yöneticisi, 2014-2015.
 • TÜBİTAK Başkan Vekili ve TÜBİTAK Bilim Kurulu Başkan Vekili, Nisan 2015-Haziran 2015.
 • YÖK Üniversite Sanayi İşbirliği Daimi Komite Üyesi, Mayıs 2015.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi, Haziran 2015-
 • TÜBİTAK Disiplin Kurulu Asli Üyesi, Ekim 2015.
 • YÖK Yükseköğretim Kalite Kurulu (YKK) Üyesi, Aralık 2015-Şubat 2017
 • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Üyesi, 29. Toplantı, Şubat 2016.
 • TÜBİTAK Başkan Yardımcısı (SAGE, TEYDEB, MAM ve UME) ve TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi, Şubat 2015-Ocak 2017.
 • Aselsan Yönetim Kurulu Danışmanı, Şubat 2017-Mayıs 2017
 • Aselsan (Teknoloji ve Strateji Yönetimi-ARGE) Genel Müdür Yardımcısı, Mayıs 2017-
 • AB Mikro Nano A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi-Temmuz 2017-
 • Aselsan Akademi Kurulu Başkanı, Ağustos 2017-
 • Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi-Haziran 2018-
 • Yükseköğretim Kurulu Üyeliği (2018-)

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

  

 • ‘‘Mekanik Tasarım Kılavuzu, Şok ve Titreşim'‘, 2002.
 • ‘‘Şok ve Titreşim İzolatör Seçim Kriterleri'‘, 2004.
 • ‘‘Şok ve Titreşim İzolasyon El Kitabı'‘, 2005.
 • ‘‘Deneysel Modal Analiz El Kitabı'‘, 2005.
 • ‘‘Mekanik Yorulma ve Uygulamaları El Kitabı'‘, 2009.
Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği projeler (varsa)
 • ‘‘Dişlilerdeki Kavrama Esnekliği ve Enine Kayma Şekil Değiştirmesinin Etkisi'‘, ODTÜ AFP (93-03-02-01), Araştırmacı,1995.
 • ‘‘Analysis of Spur Gears by Using Boundary Element Method and Experimental Investigation'‘, TÜBİTAK NATO-A2 Araştırma Projesi, The Ohio State University, Araştırmacı, 1996.
 • ‘‘Hava, Kara ve Deniz Platformlarında Savunma Sanayi Projeleri'‘, ARGE ve Uygulama 142 adet proje ve teknik raporu, Aselsan A.Ş., 1998-2010.

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 14.07.2018 tarihinde YÖK Üyeliğine seçilmiştir.