​​​​​​

Yükseköğ​​retim Kurulu, Üniversite Dergilerini Masaya Yatıracak

Yükseköğretim Kurulu tarafından 12 Aralık 2022’de "Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştay'a, üniversitelerin farklı alanlarından yaklaşık 90 öğretim üyesi ve ilgili kurum temsilcileri katılacak.

Üniversite dergilerinin mevcut durumu, yayın kalitelerinin iyileştirilmesi, ulusal-uluslararası indeksler, yayın etiği, editoryal sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerine yoğunlaşılacak olan çalıştay, fen-mühendislik, sosyal, tıp ve sanat şeklinde farklı oturumlarda gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Çalıştay'a ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin uluslararası yayın performansını ve dolayısıyla Türkiye adresli üniversite dergilerinin kalitesini artırmak stratejik önceliklerimiz arasında. Çalıştay'da üniversite dergilerinin durumunu iyileştirmek maksadıyla, editörlük ve uluslararası akademik yayın süreçlerinde tecrübeli öğretim üyelerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerimizin ve uzmanlarımızın görüşlerini almak istiyoruz. Katılımcılar, bilim alanlarına ve müzakere konularına göre gruplandırılacak. Çalıştay'da, ulusal ve uluslararası endekslerden veri setlerinin ve bibliyometrik verilerin paylaşımına kadar tüm konuları masaya yatıracağız. Böylece akademik yayın ve özellikle dergicilik alanındaki uluslararası güncel gelişmeleri dikkate alarak, alan bazlı somut önerilerin geliştirilmesini amaçlıyoruz."