​​​​

- ENERJİDE YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİNİN İLK ADIMI ATILDI: ENERJİ AKADEMİ

- YÖK İLE EÜAŞ ARASINDA “ENERJİ AKADEMİ PROGRAMI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALANDI

- YÖK BAŞKANI ÖZVAR: “Protokolle, üniversite-sanayi iş birliğinin yeni bir boyut kazanmasını ve ülkemizde enerji sektörünün daha da ileri taşınmasını hedefliyoruz.

- “YÖK olarak kamu kurumları arasında özellikle sektöre yönelik uygulamanın daha ağırlıklı olduğu iş birliklerinin ortaya çıkmasını, üniversite hocalarının sürekli uygulamanın içerisinde olmasını istiyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz ölçüde milli teknoloji hamlesinde daha fazla öne çıkabilir, daha fazla mesafe kat edebiliriz.”

9 Haziran 2022 / Ankara​

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Elektrik Üretim A. Ş. (EÜAŞ) arasında “Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü” imzalandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Protokol’ün imza töreninde yaptığı konuşmada, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek bireylerin yetiştirilmesine ve istihdam odaklı politikaların oluşturulmasına önem verdiklerini vurguladı. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların iş piyasasına atıldıklarında, aranan becerilere sahip olmalarını istediklerini ifade eden Özvar, aynı zamanda, değişen koşullara uyum sağlayabilecek şekilde analitik ve teknik becerilerinin gelişmiş olmasını beklediklerini anlattı.

Bu kapsamda, ülkenin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle iş birliklerinin devam ettiğini vurgulayan Özvar, YÖK olarak paydaşlarla yükseköğretim programı açmak, müfredat geliştirmek, mezun takip sistemi oluşturmak ve staj programı tasarlamak gibi iş birliklerini hayata geçirdiklerini hatırlattı. Daha önce istihdam ve ihracatta önemli bir paya sahip olan maden, petrol, tekstil ve haritacılık sektör temsilcileri ile protokoller yaparak yükseköğretim-sektör iş birliğini hayata geçirdiklerini kaydeden Özvar, ülkenin kalkınmasında son derece stratejik bir konum teşkil eden enerji sektöründe EÜAŞ ile protokol imzalanması konusunda da mutabakat sağlandığını bildirdi.

 ​

“Enerji alanında katma değeri yüksek milli teknolojiler geliştirilmesini amaçlıyoruz”

Özvar, EÜAŞ'ın ülkenin büyüme ve kalkınmasında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini, ülke kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak güvenilir, ekonomik, kaliteli, çevreye duyarlı bir şekilde üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren bir kamu kuruluşu olduğunu belirterek, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız ile EÜAŞ arasında imzalanan Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü ile enerji alanında, uzun vadeli stratejilerin, uygulamaların ve katma değeri yüksek milli teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunlara ilaveten enerji piyasasındaki sermayenin milli ekonomideki payının artırılması, enerji sektörünün beşerî sermayesinin bilgi, beceri ve yetkinlik yönlerinden güçlendirilmesi ve Ar-Ge merkezli ürüne dayalı lisansüstü eğitim yapılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Özvar, protokolün giderleri EÜAŞ tarafından karşılanmak üzere enerji sektöründe öncelikli sorun alanlarına yönelik proje çağrısına çıkılmasını, belirlenen üniversitelerin başvuruda bulunmasını, proje kapsamında lisansüstü programlar yürütülmesini ve EÜAŞ personeli için lisansüstü programlarda YÖK'ün belirleyeceği sayıda ek kontenjan sağlanmasını kapsadığını anlattı.

 ​

- Enerji Akademi Üniversiteleri-

YÖK Başkanı Özvar’ın verdiği bilgiye göre, protokol kapsamında Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi “Enerji Akademi Üniversiteleri” olarak belirlendi. Protokol uyarınca Enerji Akademi Üniversiteleri ile EÜAŞ arasında Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknoloji, Enerji Yönetimi, Enerji Ekonomisi, Enerji Üretimi, Enerji Kaynakları gibi enerji alanıyla ilgili lisansüstü programlara yönelik projeler yürütülecek.

Enerji Akademi Lisansüstü Eğitim Programı kapsamında projelerde yer alan ve bir lisansüstü programdan mezun olan öğrenciler, EÜAŞ’ın bağlı bulunduğu mevzuatlar çerçevesinde EÜAŞ’ta istihdam edilebilecek. Program sonunda verilecek diploma, öğrenciye üniversitelerin lisansüstü programlarda vermekte olduğu diplomalar ile aynı hakları sağlayacak. Lisansüstü eğitim programlarında EÜAŞ personeli için ayrılan ek kontenjanlara başvurular, ilgili üniversitenin lisansüstü öğrenci alım şartlarına göre yapılacak ve ayrıca değerlendirilecek.

 ​

- Üniversite Sanayi İş Birliğine Yeni Bir Boyut -

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Protokolle, üniversite-sanayi iş birliğinin yeni bir boyut kazanmasını ve ülkemizde enerji sektörünün daha da ileri taşınmasını hedeflemekteyiz.” dedi.

Enerji Akademi Lisansüstü Eğitim Programının EÜAŞ'ın sahip olduğu teknoloji ve bilgi birikiminin geliştirilmesine ve süreklilik kazanmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Özvar, “Protokol kapsamında yer alan üniversitelerimize ve akademisyenlere de uygulamalı teknolojik proje ortamı sağlanacaktır. Protokol kapsamındaki projelerin, Türkiye'de enerji sektörü için değerli olan teknolojilerin gelişimine katkı sağlayarak enerji alanında ülkemizin rekabet gücünü artıracağını öngörmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji sektörünün her zaman stratejik ve hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özvar, Elektrik Üretim A.Ş. ile protokolü imzalamaktan duyduğu memnuniyet dile getirdi.

 ​

“Üniversite hocalarını kurumun mühendisleri ve uzmanlarıyla bir araya getireceğiz”

Özvar, bir basın mensubunun enerji akademilerine kabul şartlarını ve üretilecek yeni teknolojilerin ne olduğuna ilişkin sorusuna, "Protokol kapsamında EÜAŞ'ın işaret edeceği araştırma alanlarında üniversite hocalarını kurumun mühendisleri ve uzmanlarıyla bir araya getireceğiz. Böylece belirli alanlarda milli teknolojileri geliştirmek amaçlanıyor. Ayrıca EÜAŞ'ta enerji alanında çalışan personelin eğitim öğretim imkanları genişletebilmek adına üniversitelerimiz ile birlikte bir anlaşma ortaya koymuş oluyoruz. Yüksek lisans veya ileride belki doktora programlarına kurumdan dileyen isteyen bütün arkadaşlarımız başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru koşulları diğer adaylar için ne ise EÜAŞ'ta çalışan arkadaşlarımız için de aynıdır. Burada özel hususi bir uygulama söz konusu değildir ama oradan başvurmak isteyen öğrenciler için ekstra ilave kontenjan kullanılabilecektir. Yoksa bütün koşullar, diğer başvuranlarla aynıdır." yanıtını verdi.

 ​

“En çok üzerinde durduğum konu üniversite hocalarının sürekli uygulamanın içerisinde olması”

YÖK Başkanı olarak kamu kurumları arasında özellikle sektöre yönelik uygulamanın daha ağırlıklı olduğu iş birliklerinin ortaya çıkmasını istediğini ifade eden Özvar, "En çok üzerinde durduğum konu, üniversite hocalarının sürekli uygulamanın içerisinde olması. Bunu gerçekleştirdiğimiz ölçüde Türkiye'de milli teknoloji hamlesinde daha fazla öne çıkabileceğimizi daha fazla mesafe kat edebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz de YÖK ile ülkenin ve dünyanın enerji uzmanlarını yetiştirecek bir protokol imzaladıklarını belirterek, “Dünyada yeşil mutabakat, karbonizasyon, alternatif enerji kaynakları, enerji verimliliği, enerji üretim teknolojileri konuşuluyor. Enerji Akademisi, bize bu fırsatları sağlayacak, bu alanlarda insanlar yetiştirecek. Kaynakları yerli fakat teknolojisi yabancı bir enerji sistemi bizi bağımsızlıktan kurtarmıyor. EÜAŞ olarak yerli kaynaklarımızı en iyi bizim değerlendireceğimize inanıyoruz.” şeklinde konuştu.