​​

YÖK BAŞKANI ÖZVAR DOKAP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NA KATILDI

19 Kasım 2021 / Giresun

 

YÖK Başkanı Erol Özvar Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) İstişare Toplantısı'na katıldı.

YÖK Başkanı Özvar’ın bölge rektörleriyle bir araya geldiği istişare toplantısına birlik üyesi Amasya, Artvin Çoruh, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Hitit, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa, Trabzon ve Avrasya Üniversitelerinin rektörleri katıldı.

DOKAP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimi ile üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşıyarak ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla 15 Kasım 2016 tarihinde imzalanan protokol ile hayata geçirilen birliğin istişare toplantısında Doğu Karadeniz’de bölgesel iktisadi gelişme ve yükseköğretimde eğitim-öğretim konuları üzerine durum değerlendirmesi yapıldı.

Toplantının açılış bölümünde bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Özvar, üniversite birliklerinin, yükseköğretim kurumlarının misyonları çerçevesinde güçlerini birleştiren oluşumları olduğunun belirterek, hali hazırda 15 üye üniversite ile faaliyetlerini sürdüren Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliğinin önümüzdeki yıllarda Türk yükseköğretim hayatına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

 ​

- Kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı bir anlayış

Bünyesinde bölgesel kalkınma misyonu yürüten üniversitelerin bulunduğu bu birliğin kuracağı tam bir iş birliği ve dayanışma ile üyelerine şüphesiz nispi rekabet gücü kazandıracak bir potansiyele sahip olduklarının altını çizen Özvar, “YÖK olarak yükseköğretimin eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde ‘kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı’ bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsiyoruz.” diye konuştu.

 ​

- Yerel ve küresel sorunlarda üniversiteler etkin rol oynayacak

Önümüzdeki dönemde üniversitelerin toplumun farklı kesimlerini etkileyen yerel veya küresel sorunların izale edilmesinde daha etkili roller oynayacağına dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Yaşanan son krizlere karşı üniversiteler tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar ve projeler, bu tehditlerle başa çıkmak için en güvenilir bilgi kaynağıdır. Bu bakımdan kurumlarımız münferiden veya müştereken şimdiden öğretim elemanlarını sözü edilen sorunlara karşı harekete geçirmeli ve projeler hazırlamalıdırlar.

Bu dönemde Yükseköğretim Kurulu olarak geliştireceğimiz proje ve teşvik mekanizmaları, üniversitelerimizin büyük veri kapasitesini, kalite standartlarını, istihdam ilgilerini, güçlü akademik performansını, uluslararası etkileşimlerini, bilimsel üretkenliklerini, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modellerini ve bilgi diplomasisini esas alacaktır. Üniversite yöneticilerimizden beklentimiz diğer kurumlara nispetle rekabetçi üstünlük oluşturabilecekleri alanlarda kurumlarını bu kriterler vasıtasıyla takip etmeleri ve değerlendirmeleridir.

Uluslararası standartlarda üreten, nitelikli yayın yapan, ürettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunan ve eğitim ve öğretimde kalite güvencesi sağlayan kurumlarımızın milli ve küresel görünürlüğünün yükseleceğine inanıyoruz.”

 ​

- “Daha yüksek kapasiteli ve kaliteli üniversiteler”

Yükseköğretim Kalite Kurulunun ortaya koydukları çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren üniversiteleri değerlendireceğini katılımcılarla paylaşan YÖK Başkanı Özvar, belirledikleri vizyon doğrultusunda inşası için emek verdikleri “daha yüksek kapasiteli ve kaliteli üniversitelerle”, geleceğin Türkiye’sine ve Türkiye’nin umut olduğu tüm coğrafyalara, daha fazla hizmet edeceklerini bir kez daha vurguladı.

Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliği ve diğer birliklerin üniversiteleri hedefleri bakımından yaratıcı ilişkiler ağına sevk edeceğine; çığır açan araştırma, nitelikli öğretim ve yenilikçi çıktılarıyla ekonomik ve toplumsal değer üreteceğine ve bunları ülkenin hizmetlerine sunacak şekilde faaliyet göstereceğine inancının tam olduğunu paylaşan Özvar, bu yolda yapacakları her türlü faaliyetleri YÖK Başkanlığı olarak destekleyeceklerini sözlerine ekleyerek konuşmasını tamamladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın toplantıda yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız .

 ​

Toplantının açılış bölümünün tamamlanmasının ardından istişare toplantısı gerçekleştirildi.