TOBB TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM MECLİSİ TOPLANTISI YÖK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30 Eylül 2021/Ankara ​

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Toplantısına TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclis Başkanı Bekir Okan ve vakıf üniversitelerinin yöneticileri katıldı.

Toplantıda meclis üyesi olan vakıf yükseköğretim kurumlarının yöneticileriyle yükseköğretimin çeşitli yönleri üzerine istişarelerde bulunularak vakıf üniversitelerinin mevcut durumu görüşüldü.

YÖK Başkanı Erol Özvar meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada üniversitelerin bugün ekonomik ve sosyal gelişmenin vazgeçilmez bir bileşeni olduğunun daha iyi anlaşıldığını belirterek üniversitelerin ekonomik ve sosyal gelişmelere nasıl katkıda bulunacağını aktardı.

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin iktisadi büyüme ve kalkınmada üzerine düşen misyonların ülkenin beşeri sermayesi ve genç nüfusun istihdam edilme kapasitesinin nitelikli hale getirilmesi ile küresel ekonomik rekabette üstünlük sağlayacak yolları, usulleri ve kapasiteleri göstermesi olduğunu söyledi.

Üniversitelerin bu fonksiyonları icra edebilmesi için bilimsel bilginin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini genişletmesini dile getiren Özvar, üniversitelerin üzerine düşen misyonları yerine getirebilmesi için eğitim öğretimde kalite güvencesini sağlamaları gerektiğini ifade etti. Özvar, ayrıca üniversiteler tarafından bilimsel üretkenliğin artırılması, yükseköğretim elemanlarının istihdamı ve teşvik edilmesi ile üniversite-sanayi iş birliğini geliştirecek yatırımlara öncelik verilmesi veya bunlara öncelik veren üniversitelere pozitif ayrımcılık verilmesinin önemine işaret etti.

 

- "Devlet ve vakıf üniversitesi ayrımı yapmıyoruz"

Bu süreçlerin gerçekleşmesinde devlet ve vakıf üniversitesi ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Özvar, "Eğitim-öğretim, üniversite-sanayi iş birliği, Ar-Ge ve inovasyon konusunda devlet ve vakıf üniversiteleri bakımından bir ayrım gözetmiyoruz. Bu konuda da bir iş bölümünün doğru olduğunu düşünmüyoruz." diye konuştu.

Özvar, vakıf üniversitelerinde 2020-2021 eğitim yılı itibarıyla 700 bine yakın öğrencinin bulunduğunu ve bu sayının yeni eğitim öğretim yılındaki kayıtlarla artacağını düşündüğünü bildirerek, "Vakıf yükseköğretim kurumlarının sadece lisans veya ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmekle değil, aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel kapasitesini artırma noktasında da önemli misyonlar üstlendiğini duymak ve takip etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, vakıf yükseköğretim kurumlarının beklentileri, sorunları ve içinde bulunduğu genel şartların değerlendirileceğini açıklayan Özvar, "Öğretim elemanlarımızın aşılanması yüzde 90'lara varmış vaziyette. Öğrencilerimizde ise şu anda aşılanma oranları yüzde 70'lere varmaktadır." bilgisini paylaştı.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, vakıf üniversitelerinin temsilcileri YÖK Başkanı Özvar'a görüş ve temennilerini ileterek, yükseköğretim sistemiyle ilgili değerlendirmelerini sundu.


​​