​ 

AB Gümrük Lisans ve Yüksek Lisans Programları Tanınma Sertifika Programları

Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonunca AB Gümrük Lisans ve Yüksek Lisans Programları Tanınma Sertifika Programları çalışmaları kapsamında 2019 yılında 7; 2020 yılında ise 4 adet programın sertifikayı almaya hak kazanıldığı bildirilmekte ve 2021 yılına yönelik çalışmaların devam ettiği, başvurular için duyurunun Eylül ayında yapılacağı belirtilmektedir.

Sertifikayı almaya hak kazanan üniversitelere ait bilgiler ekte yer almakta olup, ülkemizden başvuruda bulunmayı planlayan üniversitelerimizin söz konusu programları incelemelerinin ve gerekli görmeleri halinde doğrudan bu üniversitelerle irtibata geçmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

 

Ekler:  1-) AB Gümrük Lisans Tanıma Sertifikası Almaya Hak Kazanan Üniversiteler

2-) AB Gümrük Lisans Tanıma Sertifikası 2020 Yılı Değerlendirme

3-) AB Gümrük Lisans Tanıma Sertifikası Değerlendirme Kurulu

4-) AB Gümrük Lisans Tanıma Sertifikası Tanıtım Broşürü