​ 

Üniversitelerarası İşbirliği/Moskova

Deniz ve nehir filosu için yüksek nitelikli personel ile sanayi kuruluşları için yönetici kadroları ve sahil uzmanları yetiştirmek amacıyla kurulan Moskova Devlet Su Ulaşımı Akademisi (Moscow State Academy of Water Transport), eğitim, bilim ve kültür alanında uluslararası entegrasyonu geliştirmek amacıyla ülkemizdeki yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak istemektedir.

İlgilenen yükseköğretim kurumlarımızın bilgisine sunulmaktadır.