​ 

Dünya Arı Günü Hakkında

Slovenya ile birlikte, aralarında ülkemizin de bulunduğu, 115 ülkenin ortak sunuculuğunda, 20 Mayıs tarihinin “Dünya Arı Günü" ilan edilmesine yönelik karar tasarısı, 20 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilmiş olup, dünya çapında her yıl 20 Mayıs tarihi çeşitli etkinliklerle “Dünya Arı Günü" olarak kutlanmaktadır.

20  Mayıs  tarihinin  “Dünya Arı Günü"  ilan edilmesi hususu,  özellikle  ülkemizin  G-20 Dönem Başkanlığından itibaren, tarihinde ilk defa Türkiye ev sahipliğinde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin sorumluluğunda ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın  işbirliği ile İstanbul'da düzenlenen 45.Apimondia Dünya Kongresi'ne kadar çeşitli uluslararası platformlarda ilgili Bakanlıkça desteklenmiştir. Bal arısı gen çeşitliliğiyle dünyada önemli ve büyük bir gen merkezi konumunda olan ülkemizde arıcılıkla ilgili faaliyetlerin güçlendirilmesine ve üreticilerin arıcılıkla ilgili bilinçlendirilmesine söz konusu Bakanlık  büyük önem vermekte olup,  bal kalitesini korurken, bal üretimini artırmak ve modernize etmek amacıyla teşvik ve hibeler yoluyla arıcılık sektörünü de desteklemektedir. 

Yaşamın devamlılığı için arıların ve diğer tozlayıcıların insanlık ve dünyamız için taşıdıkları önemin hatırlanması ve bu konuda kamuoyunda bir farkındalık oluşturulması amacıyla 20 Mayıs “Dünya Arı Günü" ülkemiz genelinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları, konuyla ilgili Birlikler, meslek odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile üniversitelerin katkılarıyla bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Ayrıca, Bakanlıkları desteğiyle Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek özel bir etkinlikle  kutlanması planlanmaktadır. 

Bu kapsamda, konuyla ilgili farkındalığın artırılması ve imkanlar dahilinde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi hususunda ilgili üniversitelerin başta Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Gıda Mühendisliği ve Biyoloji bölümleri olmak üzere ilgili bölümler nezdinde akademik personel ve öğrencilerine duyurulmaktadır.