​ 

UNESCO İpek Yolu Online Platformu Hk.

UNESCO İpek Yolu Platformu, UNESCO 36. Genel Konferansında kabul edilen ve devletimizin de ortak sunucusu olduğu karar gereği başlatılmış bir girişimdir. Platform İpek Yolları üzerinden kültürlerarası diyalog, sosyal uyum, işbirliği ve sürdürülebilir barışın teşvik edilmesini amaçlamakta; konuya ilişkin bilgi toplama, paylaşma ve aktarma yoluyla anılan amaçları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

UNESCO Genel Direktörlüğü’nden Türkiye Milli Komisyonu’na iletilen bilgi doğrultusunda ülkemizde İpek Yolu Online Platformu ile ilişkilendirilecek etkinliklerin (festival, müze, belgesel miras, dünya kültürel ve doğal mirası, geleneksel el sanatları, somut olmayan kültürel miras, taşınabilir miras ve sanat eserleri, İpek Yolları üzerindeki şehirler, biyosfer rezervleri ve jeoparklar, İpek Yolları üzerindeki sualtı kültürel miras temaları hakkında olanlar da dahil olmak üzere) ilgili Komisyonca raporlanarak bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu raporda bilgisi verilebilecek, 2019 yılı içinde düzenlenmiş ya da düzenlenmesi planlanan, İpek Yolları ve bu yollarla ilişkilendirilebilecek etkinlik, girişim, işbirliği, araştırma hakkında bilgi ve mümkünse bahse konu etkinliklerin  çıktılarının (kitap, rapor, yayın, broşür vb.) birer nüshalarının 20 Nisan 2019 tarihine kadar UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’yla paylaşılması beklenmektedir. 

Konu ilgililere duyurulmaktadır.