​​

Horizon Europe Çalışma Programı

Avrupa Komisyonu tarafından 2023-2024 dönemi HORIZON EUROPE (Ufuk Avrupa) Çalışma Programı yayımlanmıştır. Söz konusu Çalışma Programı'nın içerdiği iki “Koordinasyon ve Destek Eylemi”nden, Avrupa Standardizasyonu için güçlü ve sürdürülebilir bir uzman havuzunun sağlanması (Provide for a strong and sustainable pool of experts for European Standardisation: attract the students of university/HEI - HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-63) çağrısı, öğrencileri standardizasyon konusunda eğitmek için standardizasyon bilgisinin bir uzman grup vasıtasıyla üniversite/yükseköğretim kurumlarının müfredatlarına dâhil edilmesini ve üniversitelerde/yükseköğretim kurumlarında standardizasyonun görünürlüğünün arttırılmasını amaçlamaktadır.

Söz konusu Çalışma Programı’na ve çağrıya ilişkin detaylı bilgilere aşağıda maruz bağlantıdan erişim sağlanması mümkündür. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl 4-2023-human-01-63

Konu ilgililere duyurulmaktadır.​​