​​

Macaristan Hükümeti Bursları

Macaristan Hükûmetince, Hükûmetimiz emrine 2023-2024 akademik yılı için lisans, yüksek lisans, doktora ve kısa dönemli araştırma bursları tahsis edilmiştir. Söz konusu burs, toplamda 200 kişiye verilecek olup başvurular 23 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir.

İlgililer burs ve başvuru detaylarına Milli Eğitim Bakanlığının http://meb.ai/Uf3AAv2 adresinden erişebilmektedir.

Konu ilgililere duyurulmaktadır.​​