​​

2022 DGS Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.09.2022 tarihli toplantısında; 2022 DGS Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir.​​